Nyheder
Nyheder

Kirken har et særligt ansvar for at markere 75-året for Danmarks befrielse

I 2020 fejrer Danmark 75-året for befrielsen og 100-året for genforeningen. Biskop Peter Skov-Jakobsen opfordrer stiftets kirker til slå dørene op og at tage del i fejringen.

Af Elsebeth Grummesgaard Gjesing

Den 5. maj 2020 er 75-årsdagen for Danmarks befrielse fra den tyske besættelse. Bornholmerne måtte dog vente næsten et år mere på friheden, indtil 5. april 1946, men i resten af Københavns Stift er 2020 året, hvor kirkerne kan deltage i markeringen af 75-året for befrielsen, ligesom det sker i resten af landet – nogle steder den 4. maj om aftenen og andre steder den 5. maj.

I 2020 er det også 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. 2020 er desuden udråbt til dansk-tysk kulturelt venskabsår, så der er nok at fejre, markere og erindre – ikke mindst i folkekirken, mener Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen:

”Kirken er den store erindringsanstalt og erindringen om krig er ved at glide os af hænde. De gange, vi har været i krig de senere år, har det været fjerne krige i Kosovo, Irak og Afghanistan. Under Anden Verdenskrig mærkede vi afsavn og havde frygten helt tæt på. I folkekirken kan vi blande erindring med historier, musik og kunst, og så har vi de grundlæggende fortællinger om liv og død om retfærdighed, misundelse, angst, vrede – og det er alt sammen noget, vi møder i verden.”

Har kirken et særligt ansvar for at markere befrielsen?

”Ja, det mener jeg. De mennesker, der fortalte os om krigen, er ved at dø. Men vi har i kirken en lang erindring, og med begrebet ’erindring’ mener jeg anvendt hukommelse, det vil sige noget, som er en del af menneskers liv, og som vi agerer efter. Det, som kirken skal agere på, er at tage retning på fred, håb og retfærdighed. Det er nødvendigt, at nogen rejser sig op og taler om disse ting i en verden, hvor der fortsat er meget tumult og mange modsætningsforhold. Angst og vrede fylder, når man ser ud over Europa.”

Hvordan kan man som lokal kirke i København markere 75-året?

”Man kan tale om krig før og nu. Men man skal først og fremmest tale om fred, og at fred ikke betyder stilstand, men er med til, at vi garanterer hinanden livsmuligheder økonomisk og kulturelt. Det øvrige samfund vil syde og koge af erindring i 2020, så præsterne vil helt automatisk komme ind på temaet i deres prædikener. I Bibelen er der en masse at dykke ned i om krig og fred, som man også kan bruge i undervisning og studiekredse. Jeg håber, man i kirkerne vil opleve koncerter og folkelige foredrag spændende temaer, og det ville være interessant, hvis korene prøvede kræfter med musik om krig og fred.

Landets biskopper indstillede efter seneste bispemøde i oktober til Kirkeministeriet, at alle kirker får tilladelse til at kime om aftenen d. 4. maj, for at markere 75-årsdagen for Danmarks befrielse. Mere information vil blive sendt ud til kirkerne, hvis tilladelsen bliver givet.

Biskopperne opfordrer desuden til, at man landet over holder fast i traditionen med at sætte levende lys i vinduerne om aftenen den 4. maj.

 

Få din kirkes arrangement i fælles fejringskalender

 

Læs om fejringen af genforeningen og se, hvordan du får din kirkes arrangement i den digitale kalender: genforeningen2020.dk

 

Københavns Stift markerer både 75-året for Danmarks befrielse samt genforeningen med særlige gudstjenester i Vor Frue Kirke. Følg løbende stiftets kalender og bliv opdateret om gudstjenester, koncerter og andre arrangementer.