Nyheder
Nyheder

Ny bekendtgørelse fra Kirkeministeriet om møder

Ny bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

Kirkeministeriet har i dag udstedt en ny bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

Bekendtgørelsen afløser den tidligere bekendtgørelse, der blev udstedt den 5. april 2020. Idet samfundet og folkekirken gradvist er blevet genåbnet, indeholder bekendtgørelsen regler, der ligger tættere op af det almindelige arbejde, der er forbundet med afholdelse af møder.

Med den nye bekendtgørelse kan møder i menighedsråd, provsti-, og budgetudvalg m.v. stadig afholdes uden, at offentligheden får adgang. De kan også foregå over video eller telefon. Men nu kræver det altid, at der enten transmitteres fra mødet, eller at en lyd- eller videooptagelse af det offentliggøres hurtigt efter, at det er slut.

Hvis et menighedsråds-, provsti- eller budgetudvalgsmøde m.v. skal foregå over telefon eller video, skal det besluttes i enighed. Enighed kan konstateres på skriftligt grundlag. Formanden kan dog tillade, at et eller flere medlemmer deltager via video- eller telefonforbindelse.

Bekendtgørelsen ophæves den 1. september 2020.