Nyheder
Nyheder

Genåbning af kirken efter corona - kort fortalt

Folkekirken og andre trossamfund kan se frem til at have åbent ved andagter, gudstjenester og andre aktiviteter. Forholdene bliver anderledes end de plejer.

forberedelse til åbning af kirker

I Apostelkirken gør Inger Dahl Jensen klar til morgenbøn den 18. maj 2020. Det er første dag, hvor kirkerne har holdt åbent for offentligheden siden marts måned, hvor coronavirus lukkede landet. Foto Henrik Dons Christensen

Sent søndag aften udsendte Kirkeministeriet retningslinjerne for den forsvarlige genåbning af folkekirken og andre trossamfund.

Hovedpunkterne er, at der skal være en person for hver fire kvadratmeter gulv og en række særlige hygiejneforanstaltninger såsom håndvask og brug af handsker ved uddeling af fødevarer (bla. oblater).

Følgende retningslinjer gælder:

  • Der må højst være en person pr. to kvadratmeter, når man hovedsageligt sidder ned. Gulvarealet opgøres fra væg til væg. Præst og kirkebetjeningen tælles ikke med i opgørelsen.
  • Der skal være én meters afstand mellem alle tilstedeværende og to meter, hvis der er sang. Personer, der dagligt er i tæt kontakt, kan sidde med normal afstand
  • Der skal bruges handsker ved uddeling af nadver.
  • Der skal hænge informationsmaterialer om, at man skal isolere sig i hjemmet, hvis man har symptomer, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
  • Der skal være håndsprit eller lignende tilgængeligt.
  • Begravelser og bisættelser, der foregår indenfor, skal overholde kirkerummets deltagerbegrænsning. Udendørsdelen er ikke omfattet af deltagerbegrænsning.
  • Menighedsaktiviteter og møder i folkekirkens lokaler er omfattet af deltagerbegrænsning ud fra arealopmålingen samt krav om afstand. Det bør overvejes at afvikle aktiviteter i mindre hold – fx op til 10 deltagere – selvom lokalets størrelse giver mulighed for flere.

Desuden anbefales det, at særligt sårbare grupper ikke deltager ved gudstjenester, og overvejer deres deltagelse ved bisættelser og begravelser.