Biskoppen
Biskoppens CV

Om Peter Skov-Jakobsen

Peter Skov-Jakobsen (født 1959) er cand.theol. (1993) og har været biskop i Københavns Stift siden den 1. september 2009. Han er den sjette biskop i Københavns Stift siden dets oprettelse i 1922. 

Peter Skov-Jakobsen er opvokset i Korup ved Odense. 

Ud over kristendom og folkekirken er han bl.a. optaget af samfundsforhold, litteratur og europæisk historie. 

Peter Skov-Jakobsen har siden 1. januar 2017 været kommandør af Dannebrogordenen

Peter Skov-Jakobsens uddannelse 

 • Peter Skov-Jakobsen blev student fra Skt. Knuds Gymnasium i Odense i 1979. Han begyndte herefter at studere tysk ved Københavns Universitet. Senere skiftede han til teologi, ligeledes ved Københavns Universitet, og i 1993 blev han kandidat i teologi. Peter Skov-Jakobsen har endvidere studeret teologi ved University of Hull i det østlige England, hvorfra han blev Master of Arts i 1992.

Peter Skov-Jakobsens karriere

 • Efter ni års ophold i England, hvor han ud over at studere arbejdede som assistent og siden som sømandspræst i sømandskirken i Hull (samt i Grimsby og Newcastle), vendte Peter Skov-Jakobsen hjem til Danmark i 1998, hvor han blev ansat som sogne- og orlogspræst ved Holmens Kirke i København. Han bestred denne stilling frem til 2009, hvor han blev valgt som biskop i Københavns Stift.
   
 • Peter-Skov Jakobsen har været medlem af en lang række kirkelige bestyrelser, råd og kirkeministerielle udvalg. Han er formand for Rådet for Folkekirkens Nødhjælp samt Porvoo-fællesskabet, som er et fællesskab af lutherske kirker i Norden og de baltiske lande og de anglikanske kirker i England, Skotland, Irland samt de anglikanske kirker i Portugal og Spanien. Peter Skov-Jakobsen er desuden medlem af en række bestyrelser, herunder Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) og Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Han er endvidere – qua sit embede som biskop over Københavns Stift – præsident for Bibelselskabet. I 2015 var Peter Skov-Jakobsen initiativtager til samtaleforummet Jødisk Kristent Muslimsk Forum. 
   
 • I årene 2001-2002 og 2008-2009 var Peter Skov-Jakobsen periodevist udsendt som orlogspræst i forbindelse med Søværnets operationer i henholdsvis Middelhavet og Adénbugten i det Sydarabiske Hav. 
   
 • I 2003-2009 var Peter Skov-Jakobsen teologisk rådgiver for Københavns daværende biskop, Erik Norman Svendsen, ved det daværende Folkekirkens Infocenter i Københavns Stift.
   
 • Peter Skov-Jakobsen har i flere forskellige sammenhænge virket som underviser i kristendom, bl.a. på Det Kongelige Teaters Læseskole samt ved Søværnets Officersskole, hvor han også har undervist i militær etik. Peter Skov-Jakobsen har desuden været anmelder af faglitteratur ved Kristeligt Dagblad.

Du kan læse mere om biskoppens arbejdsopgaver her

Pressefotos af Peter Skov-Jakobsen