Biskoppen
Biskoppens kalender
17
nov

Stiftsdag om samtidens søgen efter spiritualitet

FOREDRAGET ER PÅ SVENSK “Jeg er ikke religiøs, men …” – om samtidens søgen efter spiritualitet. Vi ser i øjeblikket en stigende mistillid til den etablerede religion med dens påstand om at indeholde sandheden. Over for dette står en forøget privat spiritualitet, hvor individualisme er fremtrædende, vor man selektivt låner fra forskellige perspektiver uden at skrive under på en bestemt bekendelse. Hvordan reagerer præster på dette åndelige mix af new age, spiritualitet og permissiv teologi uden specifik kilde og krav til at bekende en bestemt tro? Hvad adskiller præsten, som er alt for sikker i sin sag og ikke har det godt med andres forvirring, fra præsten, som er alt for humanistisk, og som i et forsøg på at være venlig viger uden om dårskaben? Der vil være en let frokost efter foredraget og mulighed for at netværke. Forlaget Eksistensen vil være til stede, så der er mulighed for at købe bl.a. Owe Wikströms seneste bog Fra et cafébord i Paris

18
nov

Morgenandagt

19
nov

Morgenandagt

20
nov

Morgenandagt

21
nov

Morgenandagt

25
nov

Bestyrelsesmøde i Bibelselskabet

26
nov

Styremøde i Fondet for dansk-norsk-samarbeid

29
nov

Højmesse

Højmessen bliver radiotransmitteret

02
dec

Stiftsrådsmøde

03
dec

Bestyrelsesmøde i Det Mellemkirkelige Råd