Landemode
Program Landemodedag København

Landemodedag 2021

7. oktober 2021

Tema: Samfund og kirke

Politik er grundlæggende en samtale om det, der tjener samfundets vel. Derfor er det politiske en både nødvendig og gavnlig beskæftigelse, som burde interessere alle og være omgærdet med respekt.

Hvad man vil og ønsker politisk, bør udspringe af fundamentale idéer eller værdier om det gode og gavnlige og retfærdige.

Sådanne værdier kan udledes af den kristne tro. Det kan også det forhold, at troen giver mod til at blande sig.

Som kristne skal vi være tro mod det politiske og have mod til at bidrage med troen som vores fundament.

17.00 -18.00 Gudstjeneste i Trinitatis Kirke
Prædikant: Selma Ravn. 
Kreering af provst Birgitte Kvist-Poulsen, Holmens og Østerbro provsti.

Program

Sted: Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K

18.30-18.45 Velkomst ved biskop Peter Skov-Jakobsen 

18.45-19.30 Middag og kaffe 

19.30-20.00 Oplæg ved Domprovst Anders Gadegaard
Tro mod politik: Den kristne tros værdigrundlag som politisk rettesnor og motivation. 

20.00-20.20 Sangtime: ved organist Mark Baumann 
   
20.20-20.55 Tre skarpe: 
Kirsten Jørgensen: Hvad præster ved om agurkesalat - om at blande sig i verden.

Christian Balslev-Olesen: Desmond Tutu. I anledning af hans 90 års fødselsdag.

Ingeborg Ilkjær: Kan en barmhjertig samaritaner være upolitisk.

Tilmelding

Tilmelding til landemodet sker ved indbetaling af 425 kr. pr deltager fra sognet til Landemodets kontonummer 4183 0009865616 med tydelig angivelse af sognets navn. Der skal betales for både menighedsrådsmedlemmer og præster. Udgiften kan afholdes af kirkens kasse, kontoen vedrørende menighedsrådets administration.

Tilmelding bør af hensyn til de praktiske forberedelser foretages hurtigst muligt og bedes foretaget sådan, at sognets indbetaling er indgået på Landemodets konto senest torsdag den 30. september 2021.

Som sædvanlig kan dog alle uden begrænsning og uden betaling deltage i gudstjenesten i Trinitatis kirke.