For menighedsråd
Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådene står for at styre sognets anliggender. Det gælder det administrative, men især det kirkelige, så der skabes gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Det betyder at menighedsrådet ifølge menighedsrådsloven skal sørge for, at det kirkelige liv i sognet fungerer. Menighedsrådet skal også sørge for, at bygninger og kirkegårde vedligeholdes, at de ansatte ved kirke og kirkegård har en arbejdsgiver at holde sig til, og at gældende regler overholdes. Desuden skal regnskaber føres korrekt i autoriserede systemer.

Efter ansættelsesloven medvirker menighedsrådet i forbindelse med ansættelse af præster i sognet. 

Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård og ansætter begge steder. Menighedsrådet administrerer kirkens og præsteembedets indtægter samt bestyrer kirkens og præsteembedets faste ejendom. 

Menighedsrådet deltager i valg af biskop, provstiudvalg og stiftsråd. 

Menighedsrådet har desuden en række konkrete beføjelser i forhold til gudstjenester, herunder fastlæggelse af tidspunktet for de faste gudstjenester, forhold vedrørende konfirmation og indførelse af nye autoriserede salmebøger og salmebogstillæg. 

Endelig har menighedsrådene en række forpligtelse overfor de kirkelige tilsynsmyndigheder, der er defineret i menighedsrådsloven.