Kontakt
Konsulenter

Stiftets konsulenter

Menighedsråd og præster kan få hjælp fra stiftets konsulenter til en række opgaver.

Stiftets bygningskonsulenter

Oversigt over konsulenter, som Københavns Stift samarbejder med om byggesager og kirkeinventar.

Stiftets teologiske konsulenter

Stiftet har ansat teologiske konsulenter, som kan bruges som rådgivere og sparringspartnere af stiftets sogne og provstier.