Kontakt
Konsulenter

Stiftets konsulenter

Menighedsråd og præster kan få hjælp fra stiftets konsulenter til en række opgaver. Find konsulenterne her 

Stiftets bygningskonsulenter

Se en oversigt over de konsulenter, som Københavns Stift samarbejder med om byggesager og kirkeinventar.

Find stiftets bygningskonsulenter her

Stiftets teologiske konsulenter

Stiftet har ansat en række teologiske konsulenter, der kan bruges som rådgivere og sparringspartnere af stiftets sogne og provstier. 

Find stiftets teologiske konsulenter her