Konsulenter
Kontakt de teologiske konsulenter

Teologiske konsulenter

Stiftets interne konsulenter kan bruges som rådgivere og sparringspartnere af stiftets sogne og provstier. 


Christiane Gammeltoft-Hansen

Konsulent for den obligatoriske efteruddannelse af nyuddannede præster, NY PRÆST.

Introduktionsforløb for nyansatte, nyuddannede præster, så de får en god start på deres nye arbejdsliv som præst.

Cand.theol. og sognepræst 

Direkte telefon: 33 47 65 38

Christiane Gammeltoft-Hansen

Annette Molin Brautsch

Konsulent for religionspædagogik, dvs. arbejdet med børn i kirkearbejdet og konfirmandundervisning. 

Ansvarlig for Børn i Kirken.

Cand.theol. og sognepræst 

Direkte telefon: 3028 2021

Annette Molin Brautsch

Pia Nordin Christensen

Stiftspræst for efteruddannelsen i Københavns Stift.

Står for tilrettelæggelse af kurser, inspiration og konferencer mv. for stiftets præster.

Cand.theol. og sognepræst

Direkte telefon: 33 25 33 53

Pia Nordin