Konsulenter
Kontakt de teologiske konsulenter

Kontakt de teologiske konsulenter

Stiftet har ansat interne konsulenter, der kan bruges som rådgivere og sparringspartnere af stiftets sogne og provstier. 

Du kan finde dem her og læse mere om, hvilke arbejdsområder, de har kompetencer inden for.

Christiane Gammeltoft-Hansen

Konsulent for den obligatoriske efteruddannelse af nyuddannede præster, NY PRÆST.

Laver introduktionsforløb for nyansatte nyuddannede præster, så de lander godt i deres nye liv som præst.

Cand.theol. og sognepræst 

Direkte telefon: 33 47 65 38

Christiane Gammeltoft-Hansen

Annette Molin Brautsch

Konsulent for religionspædagogik. Det vil sige arbejdet med børn i kirkearbejdet og konfirmandundervisning. 

Ansvarlig for Børn i Kirken.

Cand.theol. og sognepræst 

Direkte telefon: 3028 2021

Annette Molin Brautsch

Pia Nordin Christensen

Stiftspræst for efteruddannelsen i Københavns Stift.

Står for tilrettelæggelse af kurser, inspiration og konferencer mv. for stiftets præster.

Cand.theol. og sognepræst

Direkte telefon: 33 25 33 53

Pia Nordin