Artikler om kirkeliv
Nyheder

Orienteringsmødet udsat til efter 8. juni

Ændringen skyldes situationen med COVID-19. Orienteringsmødet kan afholdes til og med 21. august

Af Charlotte Tybjerg Sørensen, Landsforeningen af Menighedsråd

Det offentlige orienteringsmøde, som skulle have fundet sted tirsdag den 12. maj sammen med det årlige menighedsmøde, er udsat til perioden 9. juni til 21. august på grund af corona-situationen.

Fristen for annoncering er tilsvarende flyttet, så sidste frist nu er tirsdag 19. maj 2020.

Samtidig er det ikke længere en forudsætning, at orienteringsmødet afholdes sammen med menighedsmødet.

Ændringen fremgår af bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i menighedsråd, provsti- og budgetudvalg m.v. samt møder i forbindelse med valg til menighedsråd som led i håndtering af Coronavirussygdom (COVID-19).

Bekendtgørelsen er offentliggjort på retsinformation.dk. Den kan læses her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/373

Landsforeingen af menighedsråds valgportal

Følg med i øvrige ændringer til processen omkring menighedsrådsvalget på Landsforeningens af Menighedsråds hjemmeside her: https://www.menighedsraad.dk/medlemsydelser/menighedsraadsvalg-2020/