Aktiviteter i kirken
Ritualerne og livets store begivenheder

Ritualerne og livets store begivenheder

Det fastlagte forløb for kirkens ritualer kaldes liturgi. Ordet liturgi kommer fra det græske leiturgia og bruges i den kristne kirke i betydningen gudstjeneste.

Folkekirkens autoriserede liturgier for gudstjenester og kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse beskriver deres faste forløb. Nedenfor kan du se de mest benyttede af de ritualer, som er beskrevet samlet i ”Den Danske Alterbog” og "Ritualbog - Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke".

Ritualerne findes også gengivet i Den Danske Salmebog. Her kan man som kirkegænger altid følge med i forløbet. Ritualerne indeholder dog en række muligheder for variation, som menighedsråd og præster kan vælge imellem.

Folkekirkens liturgier

Gudstjenesteordningen og ritualerne er autoriseret ved kongelig resolution af 12. juni 1992 til brug i Den danske Folkekirke. Gudstjenesteordningen er udgivet af Det kgl. Vajsenhus' Forlag i fire bøger: Alterbog, Ritualbog, Alterbogstillæg og Musikbog.