Fortsæt til hovedindholdet
Fonde og Legater
Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i den danske folkeskole
fonde og legater

Understøttelsesfonden for enker og børn af lærere i den danske folkeskole

Fonden kan søges fra 30. marts til og med 1. juni 2022 kl. 12.00

Legatportionerne skal søges inden for kategorierne:

• Litra A: Enker efter folkeskolelærere, som ved sygdom eller på anden måde er vanskeligt stillede.

• Litra B: Ugifte børn, hvis fader er død og børnene uden skyld er kommet i trang. Det betyder, at alle børn og unge (op til ca. 30 år), hvis fader er død kan søge. Døtre af folkeskolelærere har dog fortrinsret. 

Ansøgningsskemaet er kun tilgængeligt i ansøgningsperioden. 

Det skal udfyldes og sendes som brev eller e-mail til: 

Nørregade 11, 

1165 København K 

kbhfond@km.dk

Mrk. Understøttelsesfonden, skolen

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Fakta om ansøgninger

• Ansøgningsskemaet skal bruges, når legatet søges. 

• Kopi af årsopgørelse for 2021 og kopi af forskudsopgørelse for 2022 skal vedlægges.

• Fondsadministrationen vil udelukkende kontakte legatansøgere, som modtager et legat. De vil blive kontaktet pr. mail i efteråret 2022.

• Vi gør opmærksom på, at udbetalte legater ifølge lovgivningen vil blive modregnet i visse typer af overførselsindkomster som fx kontanthjælp. 

• Legatportionernes størrelse afhænger af antallet af ansøgere, fondens indtægter og ansøgers økonomiske situation, men vil ofte være mellem 3.000 og 20.000 kr. 

Fakta

Dine persondata

Som ansvarlig for håndtering af dine personlige oplysninger, lægger vi vægt på at beskytte dem, så du altid kan føle dig tryg hos os. Der udvikles løbende sikkerhedspolitikker og procedure for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. 

Ved at udfylde vores ansøgningsskema, giver du samtykke til, at fondsadministrationen behandler følgende oplysninger om dig: Navn, CPR.nr, adresse og evt. andre informationer du skriver i formularen. 

De oplysninger, vi behandler om dig er nødvendige for, at vi kan levere en fagligt forsvarlig og korrekt ansøgningsbehandling. Det er frivilligt, om du giver os oplysningerne eller ej. Men hvis du ikke giver os korrekte og fyldestgørende oplysninger, kan det være til hinder for, at vi kan behandle din ansøgning.

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen, og hvilke rettigheder den giver dig som privat person/organisation på Københavns Stifts hjemmeside i linket her.