Ledige stillinger
Projektleder med flair for kommunikation til Folkekirken for Internationals

Projektleder med flair for kommunikation

Vær med til at opbygge en engelsksproget menighed i København med Folkekirken for Internationals.

Har du erfaring med at udvikle aktiviteter, der får mennesker til at mødes i fællesskaber? Kan du kommunikere klart, relevant og målgruppedifferentieret – og på engelsk? 

Er du god til at samarbejde på tværs af organisationer og fagligheder? Synes du, at kirke og kristendom er meningsfuldt – også for det moderne storbymenneske?

Så er du måske vores nye projektleder i ”Folkekirken for Internationals”, der arbejder for at åbne folkekirken for hovedstadens mange udlændinge med kristen baggrund.

Flere og flere kristne udlændinge kommer til Danmark som arbejdstagere eller studerende, og Københavns Stift har derfor besluttet at styrke det kirkelige arbejde blandt mennesker med anden sproglig og kulturel baggrund end dansk. Projektet er et samarbejde mellem hovedstadens syv provstier.

Opgaven

Vores nye kollega skal bidrage til at opbygge en engelsksproget menighed, udvikle kommunikationsindsatsen ift. mennesker med anden sproglig baggrund end dansk og styrke netværk og koordinering ift. arbejdet internt og eksternt. Konkrete opgaver inden for de tre områder vil være:

Kommunikation

 • Udvikle engelsksproget kommunikation om folkekirken i København
 • Have kontakt til væsentlige institutioner og aktører
 • Skabe opmærksomhed i pressen om folkekirkens tilbud til nydanskere samt om migrantmenigheder

Opbygning af engelsksproget menighed

 • Bidrage til opbygning af en engelsksproget menighed i Eliaskirken på Vesterbro i samarbejde med den tilknyttede præst
 • Rekruttering, organisering og inddragelse af frivillige

Netværk og koordinering

 • Rådgive sogne og provstier samt bidrage til strategisk udvikling og samarbejde på tværs i folkekirken
 • Styrke relationer til migrantmenigheder og landsdækkende netværk

Om dig

 • Erfaring med projektledelse og netværksrollen
 • Kendskab til expat miljøet og er eventuelt selv en del af det
 • Gode samarbejdsevner og sans for udvikling
 • Arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst med fremdrift
 • Skriver godt og klart på både dansk og engelsk
 • Har en bred pallette af kommunikationskompetencer
 • Tænker strategisk

Vi tilbyder

 • En stilling du i høj grad selv kan være med til at sætte dit præg på
 • Et meningsfyldt arbejde om en væsentlig sag
 • At blive en del af et godt team med gode dedikerede kollegaer
 • En omskiftelig hverdag uanset om du arbejder fra kontoret i Vartov, i Eliaskirken eller er på farten for at skabe netværk

Du kommer til at referere til bestyrelsen for samarbejdet om kirke for mennesker med anden sproglig baggrund end dansk. 

I det daglige bliver du en del af Københavns Stifts presse- og kommunikationsenhed med fire kolleger. Den daglige personaleledelse er uddelegeret til kommunikationschef Ulla Haahr. 

Derudover er der knyttet en deltidskommunikationsmedarbejder til projektet, som er på kontoret to dage om ugen. 

Der er tale om et forsøgsprojekt, og stillingen er derfor tidsbegrænset frem til 30. juni 2024 med mulighed for forlængelse, hvis projektet forlænges. 

Det er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen.

Ansøgning

Vil du høre mere, så ring eller e-mail til Ulla Haahr, kommunikationschef i Københavns Stift, tlf.: 21762310, umh@km.dk eller William Salicath, præst for den engelsksprogede menighed, tlf. 29939533, wns@km.dk

Ansøgningsfristen er 23. januar 2022 og sendes via dette link:
https://candidate.hr-manager.net/ApplicationForm/SinglePageApplicationFo....

Tiltrædelse 1. marts 2022.

Vi ønsker at afspejle det danske samfund og opfordrer alle uanset baggrund til at søge stillingen.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Læs mere: Folkekirken for Internationals

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen er være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se §14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019. Det betyder, at det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor to år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 292.103,00 kr. – 387.037,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 306.709,00 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 306.709,00 kr. – 438.155,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.313,00 kr. (nutidskroner).

Udover grundlønnen, der fastlægges inden for disse intervaller, ydes rådighedstillæg på aktuelt kr. 32.092,88 og OK-tillæg på kr. 891,47 årligt.