Om Københavns Stift
Stiftets Kalender

Tip om arrangementer

Har du forslag til noget, der skal i stiftskalenderen?

Skriv til digital redaktør Henrik Dons Christensen på e-mail: hench@km.dk

Inkludér dato, tid og kort beskrivelse.