Præsternes Efteruddannelse
Stilleretræte

Det er igen tid til at puste ud og ånde ind! 

 

Stilleretræte på Smidstrup Strand Refugium  
15. - 17. november 2022

“Radikal accept og vild frihed” 

Retræteledere: Sognepræst Rikke Juul, sogne/ledende beredskabspræst Susanne Worm Stensgaard og stiftspræst for efteruddannelse Pia Nordin Christensen  
Arrangør: Udvalget for efteruddannelse, Københavns Stift  
Tilmelding til Pia: PNC@KM.DK (Bemærk: begrænset deltagerantal)  

Program:  
Tirsdag d. 15. november  
Ankomst ml. kl. 14 - 15.00. Tildeling af enkeltværelser  
15.00: Velkomst - kaffe/the og kage i Udsigten  
15.30: ”Indflyvning” v/ Susanne – herefter indledes stilheden  
16.30-16.45 i Strandkirken: 1. meditation v/ Rikke  
18.00 Middag i Stenhuset; Aftenkaffe/the i Udsigten  
20.00-21.00 i Strandkirken: Åndedrætsøvelser  v/ledende fysioterapeut Charlotte Nielsen 

Onsdag d. 16. november  
7.30 – 8.30 Morgenbuffet i Stenhuset  
9.00 – 9.45 i Strandkirken: 2. Meditation v/Rikke 
10.00 Formiddagskaffe/the i Udsigten  
Kl.12.00 Frokostbuffet i Stenhuset.  
kl.14.00 – 15.00 i Strandkirken: 3. meditation v/ Rikke  
kl. 15.00-16.00: Vandring fra Strandkirken intro v/ Susanne  
16.00 Kaffe/the med kage i Udsigten  
kl. 18.00: Middag i Stenhuset, Aftenkaffe/the i Udsigten  

Torsdag d. 17. november  
Kl.7.30 – 8.30 Morgenbuffet i Stenhuset  
Kl.10.00 Gudstjeneste i Strandkirken v/ Susanne - efter gudstjenesten ophæves stilheden  
kl. 11.00 i Udsigten ”Udflyvning” v/Pia  
kl.12.00 Frokostbuffet i Stenhuset  
Hjemrejse kl. 13.00

Adresse: Refugiet, Sognevej 15, Smidstrup, 3250 Gilleleje  

Transport: Der kører bus fra Gilleleje Station til Sognevej i Smidstrup.  

Mobiltelefon: To døgns retræte i stilhed er kort tid til fordybelse. Vi henstiller til at mobiltelefoner afleveres ved ”Indflyvning”. Skulle der opstå noget uopsætteligt, er der mulighed for pårørende at kontakte Pia på tlf. 33253353 eller Susanne på tlf. 4045-2530, og vi formidler kontakten.  

Samtale: Der er mulighed for at henvende sig til Susanne eller Pia, hvis der er noget, der trænger sig på eller forstyrrer stilheden for én undervejs