Årsrapporter og økonomi
Stifternes kapitalforvaltning

Stifternes Kapitalforvaltning

Her på siden kan du finde mødereferater, nyhedsbreve, regnskaber og afrapporteringer fra Stifternes Kapitalforvaltning

 

I december 2008 vedtog de ti stifters stiftsråd respektive stiftsøkonomiudvalg en samarbejdsaftale omkring forvaltningen af stiftsmidlerne.

Formålet med Stifternes Kapitalforvaltning er blandt andet at forvalte kirke- og præsteembedekapitalerne (stiftsmidlerne) bedst muligt.