Stifternes kapitalforvaltning
Vedtægter og investeringspolitik
DOWNLOAD

Vedtægter og investeringspolitik for Stifternes Kapitalforvaltning

I december 2008 vedtog de ti stifters stiftsråd respektive stiftsøkonomiudvalg en samarbejdsaftale omkring forvaltningen af stiftsmidlerne.

Formålet med Stifternes Kapitalforvaltning er blandt andet at forvalte kirke- og præsteembedekapitalerne (stiftsmidlerne) bedst muligt.

Du kan læse hele vedtægten for Stifternes Kapitalforvaltning i PDF'en herunder:

Vedtægt for samarbejde om Stifternes Kapitalforvaltning

Investeringspolitik for Stifternes Kapitalforvaltning