Om Stiftet
Stiftsadministrationen

Leder du efter?

Om stiftsadministrationen

Stiftsadministrationen tilbyder stiftets præster og menighedsråd råd og vejledning.

Københavns Stifts kontor har også på vegne af stiftsøvrigheden den kontrolfunktion, at det skal føre tilsyn med præster og menighedsråd.

Men jo bedre rådgivningen er, des mindre kontrol er der brug for. Det giver de bedste muligheder for et tillidsfuldt samarbejde mellem folkekirkens forskellige ansvarsområder.

Stiftet administrerer Folkekirkens Lønservice (FLØS), som dels er et lønsystem for menighedsrådene, dels anvendes til administration af løn og tjenstlige ydelser for præsterne.

Administrationen tager sig af en række opgaver for stiftets menighedsråd og provstiudvalg. Det drejer sig om omfattende bistand i sager om ansættelse, lønfastsættelse, arbejdsforhold. og afskedigelse ved kirker og kirkegårde. Og om rådgivning i byggesager, spørgsmål pågravstedsområdet, for eksempel om hvordan kirkegårdsvedtægter og –takster skal forstås og anvendes.

Endelig udfører administrationen sekretariatsarbejde for stiftsrådet.

Adresse

Nørregade 11,
1165 København K
Tlf. 33 47 65 00
Telefax: 33 14 39 69
E-mail: kmkbh@km.dk
Giro nr. 5 91 00 05
CVR-nr.: 78143118
EAN-nr.: 5798000818668

Kontortid:

Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00.
Fredag kl. 9.00-15.00.

Telefontid:

Mandag til torsdag kl. 10.00-15.00.
Fredag kl. 10.00-14.00.

I juli måned er stiftsadministrationens telefontider:

Mandag til torsdag kl. 10.00-14.00.
Fredag kl. 10.00-13.00.