Om Stiftet
Stiftsadministrationen

Leder du efter?

Om stiftsadministrationen

Stiftsadministrationen varetager i dag en udstrakt servicevirksomhed, der på forskellig vis finder sted i forhold til stiftets præster og menighedsråd.

I det daglige arbejde på Københavns Stifts kontor fylder servicevirksomheden en hel del mere end den egentlige kontrolvirksomhed, som administrationen varetager på vegne af stiftsøvrigheden, hvilket også er tilstræbt.

Jo bedre rådgivningen er, des mindre kontrol er der efterfølgende brug for, hvilket er forudsætningen for, at der kan være et tillidsfuldt samarbejde mellem folkekirkens forskellige kompetenceområder.

Stiftet administrerer Folkekirkens Lønservice (FLØS), som dels er et lønservicebureau for menighedsrådene, dels anvendes til administration af løn og tjenstlige ydelser for præsterne.

Administrationen varetager en række serviceopgaver for stiftets menighedsråd og provstiudvalg omfattende bistand i sager om personaleforhold ved kirker og kirkegårde i forbindelse med ansættelse, lønfastsættelse mv. og afskedigelse, rådgivning vedrørende byggesager mv., rådgivning vedrørende gravstedsområdet, herunder kirkegårdsvedtægter og –takster.

Endelig udfører administrationen sekretariatsarbejde for stiftsrådet.

Adresse

Nørregade 11,
1165 København K
Tlf. 33 47 65 00
Telefax: 33 14 39 69
E-mail: kmkbh@km.dk
Giro nr. 5 91 00 05
CVR-nr.: 78143118
EAN-nr.: 5798000818668

Kontortid:

Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00.
Fredag kl. 9.00-15.00.

Telefontid:

Mandag til torsdag kl. 10.00-15.00.
Fredag kl. 10.00-14.00.

I juli måned er stiftsadministrationens telefontider:

Mandag til torsdag kl. 10.00-14.00.
Fredag kl. 10.00-13.00.