Stiftsudvalg
Gudstjeneste og Kirkemusik

Stiftsudvalget Gudstjeneste og Kirkemusik

Fremtidens gudstjeneste

Folkekirken har i disse år fokus på arbejdet med gudstjenesten. I efteråret 2019 og foråret 2020 har biskopperne derfor lagt op til bred debat om fremtidens gudstjeneste.

Der er arrangeret følgende større liturgikonferencer i foråret 2020:

Få inspiration til debatter i jeres sogn

Stiftsudvalget hjælper gerne med facilitering af debatter i provstier og sogne.

Læs mere om facilitering af lokale debatter her.

Læs mere om, hvad liturgidebatten går ud på, her

Udvalgets opgave er dels at indsamle viden om liturgisk udviklingsarbejde lokalt i stiftet og nationalt, dels at fremme samtalen om gudstjenesten i Københavns Stift

Udvalgets medlemmer er: 

 • Rasmus Nøjgaard. Sognepræst ved Sankt Jakobs Kirke (formand). Mail: rn@km.dk
 • Ph.d. Nete Helene Enggaard. Cand. theol., Sekretær
 • Christiane Gammeltoft-Hansen. Sognepræst ved Lindevang Kirke
 • Birgitte Haahr. Sognepræst ved Flintholm Kirke
 • Inge Lise Pedersen. Menighedsrådsformand i Lindevang Kirke
 • Claus Hansen. Menighedsrådsmedlem i Vesterbro Sogn, Enghave Kirke
 • Julie Birgitte Damlund, Sognepræst i Aldersro-Lundehus Pastorat
 • Charlotte Ekstrand, Cand.theol. Redaktør på forlaget eksistensen
 • Pablo Llambías. Forfatter
 • Erik Kolind, organist i Store Magleby kirke


Udvalgets opgave er at:

 • Sætte gudstjenesten på dagsordenen i folkekirken i København, også blandt lægfolk, fx i form af temadrøftelser.

Det er en vigtig opgave for stiftsudvalget 

 • at gennemgå og drøfte rapporter fra biskoppernes liturgiudvalg
 • at formidle dem til en kreds der rækker ud over teologiske og kirkemusikalske fagfolk
 • facilitere en bred debat om dem i menighedsråd og menigheder 
  Stiftsudvalget skal formidle de indsamlede oplysninger om herskende gudstjenestepraksis i København

Det ønskes endvidere, at stiftsudvalget indhenter oplysninger om brug af alternative gudstjenesteformer, så de kan frugtbargøres i forbindelse med et videre liturgisk udviklingsarbejde.