Stiftsudvalg
Gudstjeneste og Kirkemusik

Gudstjeneste og Kirkemusik

Udvalgets opgave er dels at indsamle viden om liturgisk udviklingsarbejde lokalt i stiftet og nationalt, dels at fremme samtalen om gudstjenesten i Københavns Stift

Udvalgets medlemmer er: 

 • Rasmus Nøjgaard. Sognepræst ved Sankt Jakobs Kirke (formand). Mail: rn@km.dk
 • Ph.d. Nete Helene Enggaard. Cand. theol., Sekretær
 • Christiane Gammeltoft-Hansen. Sognepræst ved Lindevang Kirke
 • Birgitte Haahr. Sognepræst ved Flintholm Kirke
 • Inge Lise Pedersen. Menighedsrådsformand i Lindevang Kirke
 • Claus Hansen. Menighedsrådsmedlem i Vesterbro Sogn, Enghave Kirke
 • Julie Birgitte Damlund, Sognepræst i Aldersro-Lundehus Pastorat
 • Charlotte Ekstrand, Cand. theol. Redaktør på forlaget eksistensen
 • Pablo Llambías. Forfatter
 • Erik Kolind, organist i Store Magleby kirke


Udvalgets opgave er at:

 • Sætte gudstjenesten på dagsordenen i folkekirken i København, også blandt lægfolk, fx i form af temadrøftelser.

Det er en vigtig opgave for stiftsudvalget 

 • at gennemgå og drøfte rapporter fra biskoppernes liturgiudvalg 
 • at formidle dem til en kreds der rækker ud over teologiske og kirkemusikalske fagfolk 
 • facilitere en bred debat om dem i menighedsråd og menigheder 
  Stiftsudvalget skal formidle de indsamlede oplysninger om herskende gudstjenestepraksis i København 

Det ønskes endvidere, at stiftsudvalget indhenter oplysninger om brug af alternative gudstjenesteformer, så de kan frugtbargøres i forbindelse med et videre liturgisk udviklingsarbejde.

Gudstjenesten til debat

Biskopperne lægger i efteråret 2019 og foråret 2020 op til bred debat om fremtidens gudstjeneste.

Her kan du deltage i debatten

 • Lørdag 28. marts 2020, kl 9-15: Stiftskonference: ’Gudstjenesten til eftersyn’
  afholdes i Københavns Universitets festsal. 
  Forhåndstilmelding kan ske på mail: RN@km.dk
 • Lørdag den 25. april 2020: Landsdækkende konference på Fyn (sæt kryds i kalenderen, info følger)

Inspiration til debatter i sognene

Stiftsudvalget hjælper gerne med facilitering af debatter i provstier og sogne.

Læs mere om facilitering af lokale debatter her.

Læs mere om, hvordan I kan tage gudstjenesten til eftersyn.