Stiftsudvalg
Kommunikationsudvalget

Kommunikationsudvalget

Udvalget driver stiftets kommunikationsafdeling, bidrager til udvikling af stiftets kommunikationsstrategi og sparrer løbende med medarbejderne i afdelingen om arbejdet.

Udvalgets medlemmer:

 • Jens Andersen. Menighedsrådsformand i Vesterbro Sogn (formand). 
  Mail: jens.andersen@ft.dk
 • Kirsten Jørgensen. Provst i Frederiksberg Provsti
 • Lars Sardemann. Organist i Lindevang Kirke
 • Karne Lykkebo. Administrerende direktør i Geelmuyden Kiese
 • Peter Skov-Jakobsen. Biskop over Københavns Stift
 • Gorm Skat Pedersen. Menighedsrådsformand i Adventskirken

Udvalgets opgave er at: 

 • Bidrage til udvikling og opfølgning af stiftets kommunikationsstrategi
 • Give faglig sparring vedrørende større strategiske indsatser
 • I samarbejde med lederen af POK træffe overordnede beslutninger ved økonomi og personale, samt rådgive leder løbende om samme.

I varetagelse af disse opgaver skal der særligt arbejdes med

 • at understøtte og styrke kirkernes kommunikation til sine brugere gennem facilitering og rådgivning
 • at arbejde for synliggøre kirkens og kristendommens relevans og rolle i det moderne samfund i den brede offentlighed gennem presse- og interessentarbejde

Kommunikationsstrategi 

Presse og Kommunikation i Københavns Stift udviklede i 2019 en ny kommunikationsstrategi med visionen om, at københavnerne og bornholmerne skal opleve kirken og kristendommen som relevante i deres liv. 

Den nye strategi har fokus på opsøgende pressearbejde og et større fokus på at hjælpe sognene med deres eksterne kommunikation.

Læs kommunikationsstrategien her:

Referater fra møder i Kommunikationsudvalget

Møde i Kommunikationsudvalget 5. september 2019

Møde i Kommunikationsudvalget 10. januar 2020