Stiftsudvalg
Kommunikationsudvalget

Kommunikationsudvalget

Udvalget driver stiftets kommunikationsafdeling, bidrager til udvikling af stiftets kommunikationsstrategi og sparrer løbende med medarbejderne i afdelingen om arbejdet.

Udvalgets medlemmer:

 • Jens Andersen. Menighedsrådsformand i Vesterbro Sogn (formand). 
  Mail: jens.andersen@ft.dk
 • Kirsten Jørgensen. Provst i Frederiksberg Provsti
 • Lars Sardemann. Organist i Lindevang Kirke
 • Jane Marie Jensen. Kirke- og kulturmedarbejder i Sankt Jakobs Kirke
 • Karne Lykkebo. Administrerende direktør i Geelmuyden Kiese
 • Peter Skov-Jakobsen. Biskop over Københavns Stift
 • Gorm Skat Pedersen. Menighedsrådsformand i Adventskirken

Udvalgets opgave er at: 

 • Bidrage til videreudvikling af stiftets kommunikationsstrategi.
 • Drive kommunikationsenheden (POK), herunder have ansvar for økonomi og personale.
 • Sparre med medarbejderne om kommunikationsenhedens løbende arbejde.

I varetagelsen af disse opgaver skal der særligt arbejdes med:

 • Understøttelse af at der i de brede medier tegnes et positivt og mangfoldigt billede af folkekirken.
 • Hvordan sociale medier bedst kan bruges til at nå flere målgrupper både på stiftsniveau og i de enkelte sogne.
 • Styrkelse af kommunikationsarbejdet på alle niveauer i stiftet, bl.a. gennem rådgivning og kontakt med kommunikationsansvarlige i sognene.
 • Hvordan der kan arbejdes med mere målrettet medlemskommunikation både på stifts- og sogneniveau.