Københavns Stift
TEMA: Coronavirus
Tom sankt Pauls Kirke

Coronavirus og folkekirken

OVERBLIK OVER GÆLDENDE RETNINGSLINJER

 

Gælder fra den 8. januar 2021, indtil andet er meldt ud.

 

De gældende retningslinjer er:

Folkekirken er undtaget det aktuelle forsamlingsforbud på 5 personer. Dog gælder der ved udendørs begravelser forsamlingsforbud på 50 personer.
 

I folkekirken gælder afstands- og arealkrav. Dvs. antallet af mennesker, der må forsamles i kirken, justeres efter disse to krav: 
 

  • Arealkrav: Antallet af gæster i kirken afhænger af, hvor mange m2 kirkens rum er. Arealkravet er 1 gæst per 7,5 meter gulvareal (ansatte og frivillige tæller ikke med).
    Det måles op af kirkens personale, og bekendtgøres med en plakat på kirkedøren (find plakater her).
     
  • Afstandskrav: Der skal sikres afstand mellem kirkegængerne for at forhindre smittespredning. Afstanden er mindst 2 meter mellem hver (familier må dog gerne sidde sammen), og der må gerne sikres større afstand end minimumskravet.

Se de fulde afstands- og arealkrav i Kirkeministeriets FAQ pkt. 2 her
 

Der gælder desuden krav om mundbind for både ansatte og gæster i de af folkekirkens lokaler med offentlig adgang, når man bevæger sig rundt i lokalerne. Kravet gælder dog ikke under gudstjenester eller kirkelige handlinger (dåb, begravelse, bryllup mv.).
Find de specifikke regler omkring brug af mundbind her.

Nyheder om coronavirus og folkekirken