Nyheder ang corona
Nyheder

Inspirationskatalog til korte liturgier

Planlægning af gudstjenester uden fællessang stiller store krav til kirkerne. Få inspiration fra hele landet til liturgier, der følger anbefalingerne.

Folkekirkens Ungdomskor har indsunget 200 populære salmer til fri afbenyttelse i gudstjenesterne. 
Arkivfoto: Sille Arendt

Af Ingeborg Marie Nielsen

Kirkerne i Københavns Stift og resten af landet arbejder med at finde gode, forsvarlige måder at holde gudstjenester, der tager hensyn til smittefaren under corona-pandemien.

På grund af den alvorlige situation med udbredelsen af den britiske variant af coronavirus anbefaler biskopperne frem til 7. februar, at gudstjenester max må vare 30 minutter og holdes uden fællessang.

Inspiration og lydfiler

Vi har til inspiration samlet eksempler på, hvordan sogne rundt om i Danmark holder liturgier, der følger anbefalingerne.

På Folkekirken.dk findes desuden 200 af salmebogens mest populære salmer indspillet af Folkekirkens Ungdomskor. 

Alle er velkomne til at bruge lydfilerne i gudstjenesterne. Der er ingen krav i forhold til ophavsrettigheder, og alle udførende musikere har givet tilladelse til at bruge salmerne frit.

Eksempler på korte liturgier

Indsungne salmer til fri afbenyttelse