Nyheder ang corona
Nyheder

Corona sætter aftryk på dåbstal

Et år med aflyste og udskudte dåbsfester præger kirkestatistikken for 2020. Færre forældre har fået deres børn døbt. Det kan på sigt blive en udfordring, som der bør handles på nu, mener Københavns biskop.

Nærbillede af præst, der hælder vand i dåbsfad.

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen mener, at de markante færre dåb i 2020 kalder på en særlig indsats for at oplyse forældre om, at de stadig kan få deres børn døbt, selvom barnet er blevet navngivet. 

Af Ingeborg Marie Ellern og Kirsten Weiss Mose

Kirkestatistikken for 2020 bærer præg af et år med aflyste eller udskudte dåbshandlinger og bryllupper. 

I 2020 blev der på landsplan døbt 33.900 personer i folkekirken. Det er 6.733 færre end i 2019.

Det samme billede gør sig gældende for Københavns Stift. I 2020 blev 3756 personer døbt i stiftet, hvilket er et fald i dåbstallet på 1151 i forhold til 2019.

Nødvendigt med særlig indsats

Det samlede dåbstal afhænger normalt af, hvor mange børn, der fødes i det pågældende år. Men fødselsårgangen 2020 var nogenlunde lige så stor som i 2019.

Ifølge loven skal børn navngives inden for seks måneder efter fødslen.

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen mener derfor, at tallene kalder på en særlig indsats for at oplyse forældre om, at de stadig kan få deres børn døbt, selvom de allerede er navngivet.

- Jeg er ikke overrasket over, at færre har valgt at døbe deres børn i en tid med begrænsede muligheder for at fejre begivenheden med familie og venner. For mange hænger de to ting uløseligt sammen. Men folkekirken har en vigtig opgave i at vise, at det stadig er muligt at døbe og fejre barnet, når verden vender tilbage til mere normale tilstande, siger Peter Skov-Jakobsen.

Leder af Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet, Henrik Reintoft Christensen, mener også, at det markante fald hænger sammen med corona-krisen og nedlukningen af samfundet.

- Det bliver spændende at se, om dåbstallet indhenter lidt af det tabte næste år. For vi ved fra forskningen, at hvis folk ikke døber deres børn, er der mindre sandsynlighed for, at de dukker op senere i livet til for eksempel konfirmation, siger Henrik Reintoft Christensen

Stabil medlemsprocent

Selvom dåbstallet er faldet, er medlemstallet nogenlunde stabilt.

De seneste år er medlemsprocenten på landsplan faldet med under et procentpoint om året. Den tendens fortsatte i 2020 med et mindre fald på 0,5 procentpoint fra 74,3 procent til 73,8 procent. Faldet kan blandt andet skyldes færre dåb i 2020.

En del af udviklingen kan også skyldes, at flere ældre medlemmer dør, end der kommer nye til, samt at andelen af indvandrere og efterkommere, som ikke er medlem af folkekirken, stiger en smule hvert år. Det er en generel tendens, som går igen og er særlig markant i Københavnsområdet.

I Københavns Stift faldt medlemsprocenten i 2020 til 56 procent. I 2019 lå medlemsprocenten på 56,4 procent.

Fakta om årlige tal fra Danmarks Statistik

  • Hvert år i februar udsender Danmarks Statistik nøgletal på folkekirkens område på baggrund af sognenes indberetninger til Kirkeministeriet.
  • Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, FUV, bearbejder tallene fra Danmarks Statistik og præsenterer dem på fkuv.dk
  • Læs mere om kirkestatistikken, og hvordan den beregnes på FUVs hjemmeside