Nyheder ang corona
Nyheder

Gudstjenester i folkekirken 

Fra 4. januar vil der igen blive holdt gudstjenester i folkekirken.

Frederiksberg kirke i snevejr

De kommende gudstjenester

Opdatering 5. januar 2021

Som tidligere annonceret er det igen muligt at holde gudstjenester efter gældende retningslinjer, da vores anbefaling om at aflyse kun omfattede julens gudstjenester. 

Lige nu venter vi på Kirkeministeriets retningslinjer på baggrund af Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om, hvilke rammer der helt præcist vil være for gudstjenesterne – fx omkring fællessang. 

Denne korte meddelelse blot for at lade jer vide, hvorfor der endnu ikke er kommet nyt vedr. de kommende gudstjenester. Vi vender tilbage med nyt, så snart der er noget. 

Venlig hilsen Peter Skov-Jakobsen

Fra 4. januar vil der igen blive holdt gudstjenester i folkekirken. Sent Lillejuleaften anbefalede vi, at julens gudstjenester frem til og med 3. januar blev aflyst. Dette skete i erkendelse af, at nye skærpede retningslinjer gældende for julens gudstjenester var blevet annonceret så sent, at det ville være vanskeligt for kirkerne at gennemføre julegudstjenesterne.

Regering og sundhedsmyndigheder har vurderet, at det er forsvarligt at holde folkekirken åben, når man følger de gældende retningslinjer. Hen over julen har man mange steder gennemført kirkelige handlinger og holdt andagter. Om få dage slutter julen, og vi glæder os over, at Sundhedsmyndighederne vurderer, at det er forsvarligt at holde gudstjenester, så længe man overholder gældende retningslinjer. Disse blev meldt ud den 21. december og betyder, at gudstjenesterne højst skal vare 45-50 minutter. Derudover gælder naturligvis fortsat retningslinjer vedrørende areal- og afstandskrav, udluftning, god hygiejne og brug af mundbind.

Det er desuden fortsat en væsentlig overvejelse, om der skal være fællessang ved gudstjenesterne. Alternativet kan være at nøjes med en forsanger, et lille kor eller organisten alene. Vi ser frem til, at der kommer klare retningslinjer vedrørende sang fra Kirkeministeriet.

Når situationen ændrer sig, og sundhedsmyndighederne kommer med nye vurderinger, vil vi selvfølgelig tilpasse kirkens aktiviteter.

 

Biskopperne