Tiny church i Nordhavn

En lille kirke med store ambitioner

Af Ulla Haahr

Den kommende kirke i Nordhavn bliver lige nu tænkt i tidens ånd: Tiny Church skal være åbent, mobilt, bæredygtigt og kunne bruges til mange forskelligt formål. Den lille kirke skal afspejle foranderligheden i den nye bydel, der er under hastig udvikling.

 

De er ikke så langt endnu med de konkrete planer – men både ambitionerne og virkelysten er store i Hans Egede sogn, som også omfatter den nye bydel Nordhavn, hvor der om få år sandsynligvis vil bo 30-40.000 mennesker.

Sammen med Kirkefondet har man i sognet arbejdet med at blive synlige gennem aktiviteter i Nordhavn. Man har gennem foråret fået etableret en tradition med Alsang på et af de centrale torve i den nye bydel, og i efteråret vil et ny samarbejde med at holde samtalesalon sammen med den lokale boghandler ”Liljen og Fugle” se dagens lys. 

Næste skridt er at få en kirkebygning. Og det er godt på vej – i en helt særlig lille og spændende udgave:

”Vi hørte om Tiny Church gennem vores samarbejde med Kirkefondet, og vi syntes straks, at det ramte noget hos os. Det handler om, hvordan man skal være kirke i dag, hvor vi ikke må være bange for at bryde med forestillingen om, hvad en kirke er. Vi skal i bogstaveligste forstand skubbe vægge væk og bryde rum op for at skabe rammer, der opfordrer til nye fællesskaber,” siger Johanne Dal-Lewkovitch, kirke- og kulturmedarbejder.

Sognepræst Louise Sihm Knudsen og Kirke- og kulturmedarbejder Johanne Dal-Lewkovitch foran Hans Egede kirke på Østerbro. Tiny Church og Hans Egede Kirke vil sammen være folkekirke i den københavnske bydel. 

En ny måde at være kirke på

Samtidig viste det sig, at grunden ved containerhavnen, der oprindeligt er udpeget til kirkebyggeriet grund, ikke bliver ledig som forventet. Derfor har By Og Havn – det kommunale selskab for byudvikling - foreslået en anden grund ved Fiskerihavnen på det yderste del af Nordhavnen. Det betyder, at kirken i nogle år bliver midlertidig – og flytbar.

”Og det mobile og foranderlige er netop en del af Tiny Church-idéen – både det indvendige og det udvendige. Og vi arbejder i en bydel, der er under forandring hele tiden. Vi skal skabe en ny kirkebygning, hvor brugerne kan tage ejerskab, hvor rummet kan forandres og bruges til forskellige formål, og hvor en ny præst i fællesskab med brugerne kan skabe miljøet, ” siger sognepræst Louise Sihm Knudsen.

En vandretur til kirken

Placeringen af den nye kirke i Fiskerihavnen vil både være en fordel og en udfordring. Det blandende Klondyke-miljø med fiskekuttere, husbåde, containere og selvbyggede hjem i skurvogne står i skærende kontrast til det nye Nordhavns spejlblanke facader og snorlige arkitektur. Og der er nogle kilometer ud til området fra de fleste boligområder.

”Tiny Church passer til området med den enkle tankegang, der ligger bag. Det skal være minimalistisk og bæredygtigt og kunne forandre sig i takt med dem, der bruger det. For sådan er det med nye bydele, de er så levende. Man har måske en forventning om, at det mest bor børnefamilier, og så forandrer det sig lige pludseligt, det viser sig, at der kommer nogle og det er nogle andre typer mennesker og familier, der bor det. Så det er vigtigt med den daglige kontakt,” lyder det fra Louise Sihm Knudsen.

”Det kan jo være, at Tiny Church også skal være en pilgrimskirke, hvor man vandrer ud til fra boligområderne – og gør det sammen i fællesskab. Netop i nye bydele har man brug for noget at identificere sig med – og det kan jo være kristendom og traditioner – samtidig med, at man ofte gerne vil være med til at udvikle noget nyt,” siger Johanne Dal-Lewkovith.

Nordhavns nye kirke kommer til at ligge i Fiskerihavnen.

Satser på indvielse i 2023

Status på projektet er, at grunden i Fiskerihavnen er reserveret. Budgetudvalget for provstierne i Københavns kommune har netop bevilliget 3 millioner kroner til projektet. Kirkefondet er ved at udarbejde en arkitektkonkurrence, der vil blive udskrevet i løbet af efteråret, og hvor vinderen vil blive udpeget i første del af 2023.

”Det er på mange måder et overkommeligt projekt for at få en ny kirke. Så vi håber på, at der er en kirke i Nordhavn i løbet af 2023,” siger Louise Sihm Knudsen.

Tiny Church

  • Idéen stammer fra Holland, konceptet betyder både lille hus og Simply Living, enklere livstil med mere fællesskab.
  • Byggeriet skal være bæredygtigt, både i materialevalg, ifht. områdets natur og for de mennesker der skal bruge det.
  • Der er fokus på at bygningen er multifunktionel og foranderlig. Rummet kan skifte mellem at være kirkerum, samlingssted etc.