Københavns Stift
Til menighedsråd

Menighedsrådet

Menighedsrådet repræsenterer folkekirkens medlemmer i sognet. 

Menighedsrådet har det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar i sognet. Menighedsrådet har ansvar for sognets kirke, kirkegård og præsteboliger. Menighedsrådet er også arbejdsgiver for kirkefunktionærerne, det vil sige alle medarbejdere, der er ansat ved kirken eller kirkegården, bortset fra præsterne. 

Rådet har dertil det overordnede ansvar for det kirkelige liv. Dets opgave er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet. 

Menighedsrådet vælges demokratisk for fire år ad gangen, og består af 5-15 almindelige medlemmer af folkekirken samt sognets præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således på demokratisk vis har direkte indflydelse på ledelsen af sognet.

Læs mere: