Til menighedsråd
Lønforhandling

Lønforhandling

Kirkeministeriet og stifterne udarbejder løbende vejledninger til brug for menighedsrådets arbejde som arbejdsgiver.

Overenskomstansatte kirkefunktionærer og gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejdere har ret til en årlig lønforhandling.

De årlige lønforhandlinger for kirkefunktionærer sker i perioden 15. september til 15. november. Forslagene fra medarbejderne eller deres faglige organisationer skal være menighedsrådene i hænde senest 15. september.

Gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejdere har også ret til en årlig lønforhandling. Gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejdere er ikke underlagt en særlig forhandlingstermin.

Lokal løndannelse og lønpolitik

Den årlige lønforhandling for jeres medarbejdere kaldes ”lokal løndannelse” og udgør sammen med de centralt fastsatte løntrin og lønintervaller det samlede lønsystem.

Det er vigtigt, at I i menighedsrådet reserverer budgetmidler til lokal løndannelse ligesom det er vigtigt, at I drøfter, hvilke kriterier I vil lægge vægt på i den lokale løndannelse hos jer. Kriterierne skal være kendte for medarbejderne – f.eks. via en lønpolitik eller via en fremlæggelse på medarbejdermødet.

Er der sket ændringer siden sidste lønforhandlingsrunde i efteråret 2012?

Ja, der er sket nogle få ændringer siden efteråret 2012.

  • Midlertidige funktionstillæg til organister kan nu forhandles hele året
  • Der skal forhandles løn ved alle nyansættelser – også når menighedsrådets lønudspil er fikspunkt eller rent løntrin

Hvordan gribes lønforhandlingen an?

Følg ”trin for trin-vejledningen” og kom sikkert igennem lønforhandlingsperioden. ”Trin for trin-vejledningen” finder I i bunden.

Sammen med vejledningen ligger også tekstforslag og skabeloner til de dokumenter, I som menighedsråd kan få brug for i processen. Skabeloner og tekstforslag åbnes ved at klikke på de understregede ord i vejledning. Tekstforslagene kan kopieres direkte over i en mail eller et brev og redigeres efter jeres individuelle behov og ønsker.

Trin- for trin vejledningen, tekstforslagene og skabelonerne er udarbejdet af en tværstiftlig arbejdsgruppe. Materialet ligger rent fysisk på Haderslev Stifts hjemmeside, hvorfor man omdirigeres til denne hjemmeside, når linket aktiveres.

Hvor findes der mere information om lokal lønforhandling?

På den digitale arbejdsplads kan I finde en mere detaljeret gennemgang af lønforhandlingssystemet i Folkekirken (bemærk, at adgang til den digitale arbejdsplads kræver log in).

Får I som menighedsråd brug for hjælp undervejs er I altid velkomne til at kontakte stiftet eller jeres faste FLØS-sagsbehandler - se kontaktinfo her.

Læs mere

Læs om lønforhandling på DAP