Til menighedsråd
Menighedrådets opgaver

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådenes hovedopgaver er ifølge menighedsrådsloven at styre sognets kirkelige og administrative anliggender, samt at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse

For at kunne varetage disse opgaver er det nødvendigt, at menighedsrådet drager omsorg for det kirkelige liv i sognet, at bygninger og kirkegårde vedligeholdes, at de ansatte ved kirke og kirkegård har en arbejdsgiver at holde sig til og at gældende regler overholdes. Desuden skal regnskaber føres korrekt i autoriserede systemer.

Efter ansættelsesloven medvirker menighedsrådet i forbindelse med ansættelse af præster.

Menighedsrådet administrerer kirke og kirkegård og ansætter medarbejdere ved kirke og kirkegård og administrerer kirkens og præsteembedets indtægter og bestyrer kirkens og præsteembedets faste ejendom.

Menighedsrådet deltager i valg af biskop, provstiudvalg og stiftsråd.

Menighedsrådet har desuden en række konkrete beføjelser i forhold til gudstjenester, herunder fastlæggelse af tidspunktet for de faste gudstjenester, forhold vedrørende konfirmation og indførelse af nye autoriserede salmebøger og salmebogstillæg.

Endelig har menighedsrådene en række forpligtelse overfor de kirkelige tilsynsmyndigheder, der er defineret i menighedsrådsloven.