Regler og jura
Gravsteder, kirkegård og askespredning

Gravsteder, valg af kirkegård og askespredning

Find retningslinjer og vejledninger til kirkegårdsvalg, gravstedsvedligeholdelse og askespredninger her.

Valg af kirkegård

De folkekirkelige kirkegårde er med få undtagelser de eneste godkendte begravelsespladser. Derfor har alle ret til at blive begravet eller få en urne nedsat på de folkekirkelige kirkegårde i bopælssognet.

Begravelse på privat grund

Der kan søges tilladelse om at nedsætte højst to urner på privat grund, hvis en række krav om matrikelens størrelse, tilknytning mv. opfyldes. 
Der gives ikke tilladelse til at blive begravet i kiste på privat grund.

Tilladelsen til urnenedsættelse indhentes i det stift, hvor den pågældende ejendom eller grund ligger.

Læs vejledning her §3 stk. 4.3 

Askespredning

Den afdødes aske kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det. Find erklæring om ønske om askespredning her:

Gravstedsvedligeholdelse

Som gravstedejer har du pligt til at vedligeholde gravstedet. Læs den seneste aftale om gravstedsvedligeholdelse her