Nyheder
Nyheder

Arbejdet med børn skal på dagsordenen

Som ny religionspædagogisk konsulent i Københavns Stift ser Annette Molin Brautsch frem til at skabe samarbejde omkring børn i og på tværs af kirkerne i Københavns Stift .

Af Henrik Dons Christensen

Samarbejde, sparring, udvikling. Det er nogle af de nøgleord, som Annette Molin Brautsch, der til daglig er sognepræst i Flintholm Kirke på Frederiksberg, har med i tasken som ny religionspædagogisk konsulent. Hun tiltrådte den nyoprettede stilling den 1. januar 2020. 

Som ny religionspædagogisk konsulent skal hun blandt andet få folk i kirkerne til at tale mere og bedre sammen, så arbejdet med børn kan blive løftet ud i lyset. 

“Børn skal på dagsordenen. I dag er netværket Børn i Kirken med hjemmeside og facebookside med til at højne den faglige sparring om kirkens arbejde med børn. Men det er fortsat vigtigt, at vi får kilet os ind de rigtige steder, for arbejdet med børn må aldrig blive venstrehåndsarbejde,” siger Annette Molin Brautsch, der allerede flere måneder inden sin start har sat sig målrettet ind i sine nye arbejdsopgaver. 

“Religionspædagogik har altid været et vigtigt fokus for mit arbejde som præst, men det er også lidt det forsømte barn. En spaghettigudstjeneste kan let opfattes som ‘lav noget mad og underhold nogle børn’. Men vi ved jo alle sammen, at sådan er det ikke. Det kræver gennemtænkt forberedelse og liturgisk bevidsthed. Helt alene kan man let komme til kort. Vi er alle i samme båd omkring at skabe en god kirke til børn,” siger den nye konsulent. 

Arbejde på tværs

En god kirke for børnene er vejen til en god kirke for hele familien, og her kommer den nye konsulent ind i billedet.

Hun skal være sparringspartner for de nye præster omkring arbejdet med konfirmander og minikonfirmander. Derudover vil hun samle inspiration fra kirkerne i stiftet og resten af landet, så de ansatte, der arbejder med formidlingen til børn, bliver bedst muligt klædt på - også ved at lytte til andet end blot præster. 

“Det er vigtigt, at vi på tværs af faggrupper arbejder på at skabe et frugtbart gudstjeneste- og aktivitetsliv for børn og deres voksne. Vi teologer kan let blive nogle, der snakker med os selv,” siger Annette Molin Brautsch og fortsætter: 

“Det er vigtigt, at vi præster lytter til de andre ansatte, for de har en anden faglighed, som også bør bruges. De har jo nogle helt andre ideer til, hvordan vi løfter arbejdet med børn. Det kan være krævende at involvere så mange, men det er godt givet ud, for når præsten og musikpædagogen, kirke- og kulturmedarbejderen eller organisten deler viden og planlægger, så smelter form og indhold sammen, og det giver et helt andet levende flow ved gudstjenesten og arrangementerne,” siger Annette Molin Brautsch, der mener, at man i arbejdet med højmessen kan lære meget af det forarbejde og nærvær, der er i børne- og familiegudstjenesterne. 

Samtidig er det også vigtigt for hende at pointere, at man som konsulent ikke blander sig for meget. Den nye religionspædagogiske konsulent skal ikke bestemme, hvad en kirke skal gøre, men nærmere inspirere. 

“Vi skal bevare autenticiteten hos hver præst og kirke- og kulturmedarbejder. Vi løser alle børnegudstjenesterne på hver vores måde, og det skal vi blive ved med. Det, der fungerer godt for én, er måske ikke sagen for en anden. Så kan det være, at han eller hun har brug for et par indspark. Det finder vi ved at tale sammen om en børneteologi, børnehomiletik og børneliturgi.” 

Om Annette Molin Brautsch f. 1977

Tiltrådte 1. januar 2020 som religionspædagogisk konsulent i Københavns Stift.

Cand. theol. KBH 2005.

Sognepræst i Flintholm Kirke på Frederiksberg siden 2006.

Orlovspræst i Søværnet 2008-2016.

Forfatter til bøgerne: ”Rollespil i kirken” 2008 og ”Samtaler i den blå sofa”. 2016 om hhv. konfirmandundervisning og sjælesorg.