Kontakt
Kontakt biskoppen
Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift

Kontakt biskoppen

Biskop Peter Skov-Jakobsen kan kontaktes via Presse og Kommunikation eller hans sekretær.

Anne-Marie Hansen

Ved andre typer henvendelser.

Direkte telefon: 33 47 65 03

E-mail: amh@km.dk