Kontakt
Stiftets medarbejdere

Stiftets medarbejdere

Københavns Stiftsadministration

Nørregade 11
1165 København K
Tlf.: 33 47 65 00
E-mail: kmkbh@km.dk
CVR-nr.: 78143118
EAN-nr.: 5798000818668

Konsulenter

Kontakt stiftets konsulenter


Kontortid

Mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00
Fredag kl. 9.00 - 15.00

Telefontid

Mandag til torsdag kl. 10.00 - 15.00
Fredag kl. 10.00 - 14.00

 

Helle Ostenfeld

Helle Ostenfeld

Stiftskontorchef, cand. jur

Daglig leder af stiftsadministrationen, amanuensis for biskoppen

Direkte telefon: 33 47 65 04

Jeanette Bjørnlund Nielsen

Jeanette Bjørnlund Nielsen

Specialkonsulent, cand. jur

Rådgivning om kirkefunktionærer, rådgivning om menighedsrådsarbejdet, byggesagsbehandling, plansager, askedeling, menighedsrådsvalg mv.

Direkte telefon: 33 47 65 19

Julie Weile Larsen

Julie Weile Larsen

Stiftsfuldmægtig, cand. jur

Ansvar for forsikringsenheden, sager vedr. præster, procesopgaver vedr. bispemøder, stiftsrådet og især stiftsudvalg samt politikspørgsmål på ovenstående områder og opfølgning.

Direkte telefon: 33 47 65 32

Simone Nørskov Østerby

Simone Nørskov Østerby

Stiftsfuldmægtig, cand. jur

Kirkefunktionærspørgsmål, procesopgaver vedr. menighedsråd, byggesager og plansager.

Direkte telefon: 33 47 65 31

Anne-Marie Hansen

Anne-Marie Hansen

Kontorfuldmægtig

Sekretær for biskoppen, præsteansættelser, landemode, provstemøder, bispemøder/bispevielser.

Direkte telefon: 33 47 65 03

Anne Weichardt

Anne Weichardt

Kontorfuldmægtig

Rådgivning vedr. kirkefunktionærer og byggesager.

Direkte telefon: 33 47 65 17

Mette Østfeldt

Mette Østfeldt

Kontormedarbejder 

KIS-ansvarlig, journalisering, sekretær for stiftskontorchefen, præsters befordringsgodtgørelse, receptionist

Direkte telefon: 33 47 65 08

Marianne Holm Hansen

Marianne Holm Hansen

Kontormedarbejder 

Visitering af byggesager, bogholderi, rådgivning vedr. kirkefunktionærer.

Direkte telefon: 33 47 65 37

Vibeke Signe Paaske

Vibeke Signe Paaske

Kontormedarbejder 

Det Mellemkirkelige Udvalg, det kirkelige udvalg for hørehæmmede i Østdanmark, forsikringsenheden, regnskabsopgaver og bogholderi.

Direkte telefon: 33 47 65 36

Bettina Faust

Kontormedarbejder 

Præstespørgsmål, herunder telefon, befordring, flytning, tjenestebolig og løn.

Direkte telefon: 33 47 65 34

Lise Kirk Jørgensen

Lise Kirk Jørgensen

Kontormedarbejder 

Sekretariatetsfunktion for stiftsrådet og -udvalg samt arbejdsmiljøudvalget. Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler.

Direkte telefon: 33 47 65 22

Rakulan Sivananthan

Rakulan Sivananthan

Studentermedhjælper 

Forsikrings- og fondsarbejde.

Direkte telefon: 33 47 65 26


Teologiske konsulenter

Københavns Stifts interne konsulenter kan bruges til rådgivning og sparring om det teologiske arbejde i sogne og provstier. Konsulenterne benyttes desuden til efteruddannelse af præster og kirkelige undervisere.

Christiane Gammeltoft-Hansen

Christiane Gammeltoft-Hansen 

Konsulent for den obligatoriske efteruddannelse af nyuddannede præster

Cand.theol. og sognepræst 

Direkte telefon: 33 47 65 38

Annette Molin Brautsch

Annette Molin Brautsch 

Konsulent for religionspædagogik

Cand.theol. og sognepræst 

Direkte telefon: 3028 2021

Pia Nordin

Pia Nordin

Stiftspræst og konsulent for efteruddannelsen i Københavns Stift

Cand.theol. og sognepræst

Direkte telefon: 33 25 33 53