Kontakt
Stiftets medarbejdere

Stiftsadministrationen er her stadig


For at begrænse spredningen af Corona-virus er Stiftsadministrationens kontor på Nørregade 11 lukket til 1. april 2020.

 

Det betyder, at der ikke er personale til stede på stiftskontoret, men alle medarbejdere arbejder hjemme i det omfang, det er muligt. Man der derfor meget velkommen til at henvende sig pr. e-mail til stiftets officielle adresse, som er kmkbh@km.dk. Vi vil forsøge løbende at behandle og besvare henvendelser, og naturligvis prioritere henvendelser af hastende karakter.

 

Henvendelser fra pressen henvises til Ulla Haahr, Leder af Presse og Kommunikation, tlf. 21762310, eller på mail umh@km.dk.

 

Københavns Stiftsadministration

Nørregade 11,
1165 København K
Tlf. 33 47 65 00
E-mail: kmkbh@km.dk
CVR-nr.: 78143118
EAN-nr.: 5798000818668

Kontortid:

Mandag til torsdag kl. 9.00 - 16.00.
Fredag kl. 9.00 - 15.00.

Telefontid:

Mandag til torsdag kl. 10.00 - 15.00.
Fredag kl. 10.00 - 14.00.

Stiftets ansatte

Helle Ostenfeld

Stiftskontorchef, cand. jur

Daglig leder af stiftsadministrationen, amanuensis for biskoppen

Direkte telefon: 33 47 65 04

Jeanette Bjørnlund Nielsen

Stiftsfuldmægtig, cand. jur

Rådgivning om kirkefunktionærer, rådgivning om menighedsrådsarbejdet, byggesagsbehandling, plansager, askedeling, menighedsrådsvalg mv.

Direkte telefon: 33 47 65 19

Birgitte Stræde Christiansen

Cand. jur

HR og forsikring. mv.

Direkte telefon: 33 47 65 15

Anne-Marie Hansen

Kontorfuldmægtig

Sekretær for biskoppen, Præsteansættelser, Landemode, Provstemøder, Bispemøder/bispevielser

Direkte telefon: 33 47 65 03

Anne Weichardt

Kontorfuldmægtig

Rådgivning vedrørende kirkefunktionærer, byggesager

Direkte telefon: 33 47 65 17

Mette Østfeldt

Kontormedarbejder 

KIS-ansvarlig, journalisering, sekretær for stiftskontorchefen, præsters befordringsgodtgørelse, receptionist

Direkte telefon: 33 47 65 08

Marianne Holm Hansen

Kontormedarbejder 

Visitering af byggesager, bogholderi, rådgivning vedr. kirkefunktionærer

Direkte telefon: 33 47 65 37

Vibeke Signe Paaske

Kontormedarbejder 

Det Mellemkirkelige udvalg, Det kirkelige udvalg for hørehæmmede i Østdanmark, Forsikringsenheden, regnskabsopgaver, bogholderi

Direkte telefon: 33 47 65 36

Bettina Faust

Kontormedarbejder 

Direkte telefon: 33 47 65 34

Præstespørgsmål herunder telefon, befordring, flytning, tjenestebolig, løn

Lise Kirk Jørgensen

Kontormedarbejder 

Receptionist, husansvarlig, journalfører og sekretariatsopgaver for fonde og revision

Direkte telefon: 33 47 65 22

Bríd Conneely

Kontormedarbejder

Journalisering mv.

Direkte telefon: 33 47 65 28

Rakulan Sivananthan

Studentermedhjælper 

Forsikrings- og fondsarbejde

Direkte telefon: 33 47 65 26

Teologiske konsulenter

Christiane Gammeltoft-Hansen 

Konsulent for den obligatoriske efteruddannelse af nyuddannede præster

Cand.theol. og sognepræst 

Direkte telefon: 33 47 65 38

Annette Molin Brautsch 

Konsulent for religionspædagogik

Cand.theol. og sognepræst 

Direkte telefon: 3028 2021

Pia Nordin

Stiftspræst og konsulent for efteruddannelsen i Københavns Stift

Cand.theol. og sognepræst

Direkte telefon: 33 25 33 53