Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Bedre trivsel med gode samtaler

Ønsker I inspiration til, hvordan I kan styrke trivsel og arbejdsglæde i jeres sogn? Så er der hjælp at hente i en undersøgelse af kulturen på folkekirkens arbejdspladser, som anbefaler, at folkekirken begynder med at styrke samtalen.

Af Kirsten Weiss Mose

Det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken er generelt på niveau med andre danske arbejdspladser. Men er du ansat i folkekirken, er chancen større for, at du oplever konflikter og mobning.

En undersøgelse fra oktober 2018 forklarer folkekirkens særlige udfordringer ved at kaste lys over den kultur, som er tilstede i folkekirken. Og samtidig anbefaler den, at vi begynder med at skabe rum for dialog, hvis vi ønsker at gøre folkekirkens arbejdspladser mere robuste.

Kompleks organisation giver udfordringer

For en nyansat kan folkekirkens organisation være svær at træde ind i. Ledelsesansvaret er fordelt på mange forskellige personer, som sjældent er tilstede i hverdagen. Den enkelte har kun få, hvis overhovedet nogen, fag-kolleger at sparre med. For at nævne to af de udfordringer, som fremhæves i ’Undersøgelse af arbejdspladskultur som årsag til mobning i folkekirken’.

"Undersøgelsen forsøger ikke at tegne et dækkende billede af folkekirkens tilstand. Den kaster lys på de dele af kulturen, som gør os særligt sårbare over for udfordringer, så som  mobning og konflikter. Det er interessant at blive beskrevet udefra, og både beskrivelsen og anbefalingerne, tror jeg, vi kan bruge på mange forskellige niveauer i Københavns Stift," siger biskop Peter Skov-Jakobsen. 

Hvem kan du henvende dig til, hvis du oplever problemer

 • Arbejdsgiver
  provst / biskop (præster)
  kontaktperson / menighedsråd (øvrige ansatte)
 • Arbejdsmiljørepræsentant (lovpligtigt på arbejdspladser med min. 10 lønnede medarbejdere) 
 • Arbejdstilsynet
 • agforening

Skab rum for dialog og samtale 

Det hele begynder med samtalen og dialogen på arbejdspladsen. 

Hvis kulturen skal styrkes, er der behov for fokus på den fælles, overordnede opgave for ansatte og frivillige i kirkerne. Ligesom der skal fokus på de fælles værdier. Og for at kunne træffe fælles beslutninger om begge dele skal man kunne tale sammen.

På den måde er en god samtalekultur første led i forsvarsværket mod et sårbart psykisk arbejdsmiljø.

Men også hvis det psykiske arbejdsmiljø allerede er skrantende, er der ifølge undersøgelsen grund til at begynde ved samtalen og dialogen. For hvis ikke konflikter og problemer kommer frem i lyset, har hverken menighedsråd eller provster og biskop, som udgør ledelsen i folkekirken, mulighed for at gå ind med de rette adfærdskorrigerende foranstaltninger.

"Det er vigtigt for arbejdsmiljøet, at vi gør en indsats for at styrke samtalen i Københavns Stift. Åbenhed er en forudsætning for, at vi kan gøre noget ved problemet. Og den åbenhed kommer ikke af sig selv. Jeg håber, at alle ansatte og menighedsråd vil være med til at sætte fokus på samtalen," siger biskop Peter Skov-Jakobsen. 

Fakta

Anbefalinger fra undersøgelsen

Til menighedsråd og ansatte

 • Find i fællesskab frem til jeres kerneopgave. Hvordan bidrager de enkelte ansatte og frivillige til kerneopgaven? Og hvad kræver kerneopgaven af samarbejdet hos jer?
 • Gør det let at navigere i den lokale organisation klar. Hvem bestemmer hvad?
 • Find i fællesskab frem til, hvilke værdier der skal kendetegne jeres arbejde. Hvad betyder værdierne for jeres samarbejde? For den enkelte medarbejder? Og hvordan kommer det til udtryk?

Til menighedsråd, provster og biskop

 • Skab rum for dialog 
 • Tag initiativ til møder for de ansatte og fælles møder for de ansatte og menighedsrådet
 • Hav fokus på jeres sprogbrug: Hvordan undgår vi splittende sprogbrug og skaber en kultur, der inviterer til meningsudveksling?
 • Interessér jer for, hvad den enkelte ansatte laver, og giv udtryk for interessen
 • Anerkend den enkelte ansatte for hans eller hendes bidrag til jeres kerneopgave
 • Overvej om du/I har behov for at styrke ledelseskompetencerne inden for den relationelle tilgang

Til de ansatte

 • Interessér jer for, hvad jeres kolleger og øvrige ansatte laver
 • Anerkend jeres kolleger personligt for deres arbejde
 • Lav rammer for, hvordan I ønsker at kommunikere internt hos jer