Nyheder
Nyheder

Børnekatedral på vej

Børn har brug for at opleve kristendom og tro. Derfor vil stiftsrådet arbejde for at etablere en kirke med gudstjenester og andre aktiviteter til børn og deres forældre. Samtidig skal kirken have fokus på at opbygge fagligheden og støtte sognekirkernes arbejde med børn. Alle menighedsråd og provstiudvalg vil nu blive kontaktet for at finde en kirke og for at få udbrede kendskabet til projektet.

Provst johannes gregers jensen

Johannes Gregers Jensen, provst på Bornholm og formand for religionspædagogisk udvalg i Københavns stift.

Af Ulla Haahr

Drømmen har været der i mange år – og målet er kommet et skridt nærmere: Nu går den konkrete proces i gang med at finde en kirke, der kan lægge vægge, rum og køkken til at være ”Børnenes Katedral”. 

Religionspædagogisk udvalg i Københavns stift fik på stiftsrådsmødet i slutningen af maj opbakning til at gå videre med projektet, og alle menighedsråd og provstiudvalg vil blive kontaktet inden længe med opfordring til at overveje sagen og et tilbud om at få besøg af udvalget.

”Det handler om, at vores drøm bliver plantet i alles hjerter ved at høre om, hvad kirken kan indeholde,” fortæller Johanne Gregers Jensen, provst på Bornholm og formand for udvalget.

Med til møderne vil også være en projekt-koordinator, som det nu også er vedtaget at ansætte. Opgaven for koordinatoren bliver blandt andet at kortlægge, hvilke børne-aktiviteter der allerede foregår i kirkerne, og hvilke behov der er for at skabe nyt. For det ligger bestemt ikke fast, hvad kirken kommer til at indeholde. Det skal udvikles undervejs, understreger Johannes Gregers Jensen. Mange kirker er gode til at lave arrangementer for børn af høj kvalitet. Problemet er, at de færreste kirker har ressourcer til at indfri det fulde potentiale, og det skal Børnenes Katedral være rammen om at skabe – som et levende eksperimentarium.

Den religiøse oplevelse

”Vi ved fra tidligere undersøgelser, at der er et kæmpepotentiale for at lave tilbud til børnefamilierne. En del forældre har valgt dåben fra, men kommer i kirken, fordi de gerne vil give børnene mulighed for at møde kristendommen. De kan ikke selv introducere troen, så det bliver i højere grad en opgave for kirken,” siger Johannes Gregers Jensen.

I et sekulariseret samfund som det danske er det ingen sag at få oplysninger om tro og religion. Men mødet med religion som en udfoldet oplevelse er fraværende, fordi tradition ikke længere bærer alle gennem dåben og videre i den kirkelige relation, mener udvalgsformanden.

”Den oplevelse skal vi kunne tilbyde børnene på en måde, hvor vi tager udgangspunkt i dem, og hvor vi som kirke kan folde det ud, så de kan få et forhold til kristendom og tro. Børn oplever verden på en anden måde, og vi skal ikke forklare kristendom, men lade dem opleve det – fx gennem sanser og musik. Det svarer til, at man nøjes med at forklare, hvordan mælk smager, uden at smage på det.”

Udfylde tomrum

Udvalgsformanden oplever også en stor efterspørgsel fra børn og deres forældre, når det handler om steder, hvor man sammen kan forholde sig til de store eksistentielle emner. Som sorg og skilsmisse. Her kan kirken også udfylde en stor tom plads og være tilstede med et særligt børneperspektiv, mener Johannes Gregers Jensen.

Men ikke kun i det åndelige perspektiv er der forsømte felter, hvor kirken har noget godt at tilbyde. Det gælder også om at være en god mulighed for de aktive børnefamilier, når der er weekend og skoleferier:

De store kulturinstitutioner som museer og teatre har de senere år skærpet deres fokus på børnefamilierne – fx ved at tilpasse sig børnefamiliernes rytme og have masser af aktiviteter i ferierne. Her holder folkekirken lukket.

”Men vi bør også være på banen og fx lave sommeraktiviteter med mening i. Det tror jeg, mange børn vil sige ja tak til – og som så i øvrigt vil tage deres forældre med i kirke. Børnenes Katedral skal være det sted, hvor børnene og deres voksne kan gå på opdagelse i de eksistentielle aspekter af verden. Hvor de kan lære om tro og om kristendom.”

Proces

 

Juni/juli 2020: Stiftsråd skriver til menighedsråd og provstiudvalg om projektet

August 2020: Projektkoordinator ansættes

August 2020 til marts 2021: Religionspædagogisk udvalg og projektkoordinator drøfter projekt med interesserede menighedsråd og provstiudvalg

Marts 2021: Deadline for forslag fra menighedsråd om kirke til Børnenes Katedral

Efter marts: Stiftsråd træffer beslutning og indstiller til biskop

Fakta om Børnenes Katedral

 

Funktionskirke – ikke sognekirke

Religionspædagogisk ressourcecenter, der skal understøtte sognekirkers arbejde

Skal bemandes med præst, daglig leder og projektkoordinator

Finansieres ved, at eksisterende sognekirke tages ud af drift. Ekstra midler søges til ombygning.