Nyheder
Nyheder

Hjælp til menighedsrådene: Se, hvad stiftet kan tilbyde

Menighedsrådene kan altid kontakte stiftets ansatte, hvis de har brug for hjælp til konkrete opgaver eller mere generel rådgivning og vejledning i forbindelse med deres arbejde.

Mødesituation med tre deltagere

Stiftsadministrationen i København har et indgående kendskab til de vilkår, stiftets menighedsråd generelt arbejder under, og et udpræget kendskab til de lokale forhold her i stiftet.
Foto: Henrik Dons Christensen/Københavns Stift.

Af Kirsten Weiss Mose og Anne-Sofie Holm

Menighedsrådene spiller en afgørende rolle i folkekirkens arbejde; som arbejdsgivere og ansvarlige for sognets økonomi, bygninger og kirkens liv og vækst.

Stiftsadministrationen i Københavns Stift kan kontaktes her

Nørregade 11 
1165 København K 
Telefon: 33 47 65 00 
E-mail: kmkbh@km.dk

Stiftsadministrationen i København har et indgående kendskab til de vilkår, stiftets menighedsråd generelt arbejder under, og et udpræget kendskab til de lokale forhold i stiftet.

- Vi vil til hver en tid gøre, hvad vi kan for at hjælpe et menighedsråd, som henvender sig til os. De er altid velkomne til at henvende sig til os, uanset hvilke udfordringer de står med, siger stiftskontorchef Helle Ostenfeld.


Det tilbyder stiftsadministrationen

 • Rådgivning om arbejdstilrettelæggelse (arbejdstid, rådighedstid og rammetid)
 • Disciplinære skridt eller afskedigelse
 • Rådgivning om barsel, ferie, feriedage, sygdom, pension
 • Rådgivning om samarbejdsaftaler, hvor fx to eller flere menighedsråd ønsker at arbejde sammen om en opgave eller en ansættelse
 • Udarbejdelse af stillingsannoncer
 • Udarbejdelse af ansættelsesbeviser
 • Spørgsmål om ansættelsesforhold
 • Lønspørgsmål og –forhandlinger
 • Bygge- og restaurationssager vedrørende kirke og præstebolig
 • Økonomiske forhold
 • Gode råd til nye menighedsrådsmedlemmer med forskellige funktioner
 • Vejledning om webtilgængelighed og hjemmeside, herunder eksempelvis spørgsmål om ophavsret på billeder brugt på hjemmeside
 • Juridisk rådgivning i alle spørgsmål inden for den kirkelige lovgivning, forvaltningsretlige spørgsmål, aktindsigt og menighedsrådets forretningsforhold i det hele taget
 • Hjælp og sparring til det lokale kommunikationsarbejde
 • Kurser af forskellig art, herunder introkurser for nye formænd, næstformænd, kontaktpersoner, kirkeværger og kasserer
 • Stiftet tilbyder som forsøg i 2022 rådgivning ved ’Åbent Hus’ i provstierne, og der er et stående tilbud om at et menighedsråd kan komme til Nørregade til drøftelse af en større sag.

Grafisk fremstilling med overskriften: 'Her kan menighedsrådet få hjælp'. Herunder fem underoverskrifter: Provstierne, Stifterne, Landsforeningen af Menighedsråd, Stiftscentrene, specialiserede rådgiver. Under underoverskriften Provstierne: Drift og vedligeholdelse af bygninger og kirkegårde, sager om bygninger og nye anlæg, tilsyn med budget og regnskab, rådgiver om økonomiske rammer/rådets økonomi, rådgiver om samarbejdet mellem menighedsråd inden for provstiet. Under underoverskriften Stifterne: Rådgiver bredt, deltager i samarbejde, samskabelse om inspiration, rådgiver om brug af kirker og kirkegårde, inddrages i sager om ældre kirkers inventar og udsmykning, fører til tilsyn med menighedsrådene og yder juridisk rådgivning, vejleder og understøtter administrativ proces ved valg af præst Under underoverskriften Landsforeningen af Menighedsråd: Medlemsorganisation, rådgiver bredt, partsvaretagelse, vejleder om samarbejde med andre menighedsråd, bistår med regnskab og budgetlægning, kurser og uddannelse Under underoverskriften Stiftscentrene: Løser visse administrative opgaver på tværs af stifterne, Stifternes Løncenter Menighedsråd (SLM) (Ribe, Haderslev og Roskilde stifter), Forsikringsenheder (FE) (Helsingør og Københavns Stifter), GIAS-Centret - administrationen af gravstedsaftaler (Viborg og Aarhus Stifter) Under underoverskriften Specialiserede rådgivere: Særlige faglige spørgsmål, folkekirkens faste konsulenter, Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning.

Her kan menighedsrådet få hjælp. Klik på billedet for at se det i stor udgave.

Baggrund

 • Kirkeministeriet har besluttet at ophæve aftalen fra 2011 om opgave- og rollefordeling mellem provstier, stifter, Landsforeningen af Menighedsråd og ministeriet selv
   
 • Det betyder, at der ikke længere er fælles principper for rådgivning og betjening af menighedsråd og provstiudvalg 
   
 • I den anledning sender landets stiftsadministrationer informationer til menighedsrådene om, hvad de kan bruge stiftsadministrationerne til.