Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Peter Skov-Jakobsen: Præster skal ansættes efter kvalifikationer, ikke køn

Bekendtgørelsen, der fritager folkekirken fra at følge ligebehandlingsloven, har udlevet sin tid for længst, mener Peter Skov-Jakobsen.

Præsternes oplevelser af kønsdiskrimination gør et stort indtryk på mig. Ligesom DRs tal gør det. Det er godt, at vi får problemet frem i lyset, så vi får diskuteret, hvad vi kan gøre ved det, skriver Peter Skov-Jakobsen i sit brev til ansatte og frivillige i Københavns Stift.

København den 29. august 2022

 

Kære ansatte og frivillige i Københavns Stift

 

I går, søndag den 28. august, satte Danmarks Radio i 21 Søndag lys på diskrimination i folkekirken. 

I DR’s undersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø svarer hver sjette kvindelige præst, at de er blevet nedgjort på grund af deres køn.

Præsternes oplevelser af kønsdiskrimination gør et stort indtryk på mig. Ligesom DR’s tal gør det. Det er godt, at vi får problemet frem i lyset, så vi får diskuteret, hvad vi kan gøre ved det.

For der må ikke være tvivl om, at det er helt uacceptabelt, at der i den danske folkekirke er præster og ansatte, der oplever diskrimination og chikane på grund af køn og seksualitet. Alle skal føle sig ordentligt behandlet i folkekirken, og alle skal kunne gå trygge på arbejde.

Er man som præst udsat for diskrimination og chikane, vil jeg kraftigt opfordre til at tage i fat i sin arbejdsmiljø-repræsentant, sin tillidsmand, sin provst, stiftsadministrationen eller mig. Og at man på arbejdspladsen hjælper hinanden med at sige fra over for diskrimination og chikane og sige det højt, hvis det sker.

Desværre er det ikke altid, at hverken provsten eller jeg kan løse problemerne. Det sker, at vi simpelthen mangler redskaber til at skride effektivt ind over for uacceptabel adfærd.

I den debat, som har rejst sig, efter at DR tog hul på sin dækning af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken, er der allerede kommet nogle gode bud på, hvordan vi kan løsne op for problemet. I sidste uge mødtes biskopperne med Landsforeningen af Menighedsråd for at få etableret et tættere samarbejde om arbejdsmiljø i folkekirken. Her besluttede vi at arbejde for at fremrykke en stor arbejdsmiljøundersøgelse og at undersøge, hvordan vi kan arbejde for et mere aktivt tilsyn inden for den gældende lovgivning.

Èt konkret løsningsforslag her fra stiftet er også, at vi nedsætter et nævn eller et tilsynsråd i folkekirken, som kan forholde sig til sager, hvor menighedsrådsmedlemmer forbryder sig mod menighedsløftet. Det er et forslag, som vi skal undersøge nærmere. Jeg er glad for, at I tænker med og bidrager med jeres forslag til løsninger. 

I forbindelse med sine udsendelser har DR også lavet en rundspørge om biskoppernes holdning til den bekendtgørelse, som fritager folkekirken fra at følge ligebehandlingsloven, når det kommer til præsteansættelser. Efter min mening har bekendtgørelsen for længst udlevet sin tid. Ved at fjerne den vil folkekirken sende et klart signal om, at vi ikke ansætter præster efter køn, men efter kvalifikationer, teologiske meninger og åndelige traditioner. Det bakker jeg fuldt og helt op om. Det frie præstevalg berøres ikke af, at den forældede bekendtgørelse tages ud af vores lovgivning.

Folkekirken tilhører os alle. Derfor skylder vi hinanden og alle dem, der bruger vores kirker, det samme: En rummelig kirke, hvor vi behandler hinanden med værdighed og respekt.

 

Mange hilsner

Peter Skov-Jakobsen