Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Fælles handleplan for folkekirkens arbejdsmiljø

Folkekirkens parter og Kirkeministeriet er for første gang gået sammen om en handleplan, der skal styrke det fælles ansvar og fokus i arbejdsmiljøarbejdet. 

Velfungerende arbejdspladser i folkekirken er et fælles anliggende, siger Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen. 
Foto: Københavns Stift: Skelgårdskirken (ingen direkte relation til artiklen).

Af Ingeborg Marie Nielsen

Folkekirkens Samarbejdsudvalg har besluttet at iværksætte en fælles handleplan for arbejdet med folkekirkens arbejdsmiljø. 

Udvalget vil blandt andet arbejde med at styrke samarbejdskulturen og helhedssynet på folkekirken som fælles arbejdsplads for kirkefunktionærer og præster.

Biskopperne kom med i udvalget i 2022, og Københavns Biskop Peter Skov-Jakobsen hilser handleplanen velkommen. 

- Det skal være trygt og godt at gå på arbejde i folkekirken, og arbejdet med at skabe og fastholde velfungerende arbejdspladser i folkekirken er et fælles anliggende. Det er vigtigt, at folkekirkens to ledelsesstrenge arbejder sammen for at skabe holdbare løsninger for arbejdsmiljøet, og den fælles handleplan er med til at skabe et fælles ansvar, siger han.

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen er glad for det fælles fokus på arbejdsmiljøet fra både ansatte og ledere i folkekirken.

- Jeg anser det for en bunden opgave, at vi sammen får bragt folkekirken et bedre sted hen. Derfor glæder jeg mig over, at folkekirkens parter og Kirkeministeriet har fundet fælles fodslag om arbejdsmiljødagsordenen. Det kræver, at alle parter går sammen og tager ansvar, hvis vi skal lykkes med at forbedre arbejdsmiljøet. Jeg tror på, at en fælles handlingsplan er et vigtigt skridt i den rigtige retning.

Der arbejdes med arbejdsmiljøhandleplaner i mange forskellige fora i folkekirken, men det er første gang, at alle folkekirkens parter og Kirkeministeriet er gået sammen om en handleplan, der skal styrke det fælles ansvar og fokus i arbejdsmiljøarbejdet. 

De foreløbige overskrifter og initiativer i planen er:

Helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads
Fælles forpligtelse på kollegialt samarbejde med respekt for forskellige fagligheder, hvor kvalifikationer følger ansvar. Herunder for eksempel folder til nyansatte.

Fælles om arbejdsmiljøarbejdet – tydeliggørelse af ansvar, pligter og roller
Informationsmateriale om, hvem der er ansvarlig for hvad på arbejdsmiljøområdet og vejledning eller cirkulære, som fastsætter de nærmere rammer for de obligatoriske arbejdsmiljødrøftelser. Derudover ses på en bedre koordinering af APV-processerne.

Samtaleguide til at drøfte samarbejde, kommunikation og trivsel
En guide til dialog om trivsel og arbejdsmiljø. Guiden kan bruges lokalt på arbejdspladserne for eksempel i forbindelse med de årlige medarbejdermøder.

Kilde: Kirkeministeriet

FOLKEKIRKENS SAMARBEJDSUDVALG

  • Folkekirkens Samarbejdsudvalg består af repræsentanter for ansatte og arbejdsgivere i folkekirken samt fra Kirkeministeriet.
  • Udvalget er et samlende og brobyggende forum for drøftelser af blandt andet arbejdsmiljøet.
  • Handleplanen er et fælles afsæt for det tværgående samarbejde om at styrke arbejdsmiljøet i folkekirken.

Se Københavns tema om arbejdsmiljø i folkekirken