Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Fokus på folkekirkens psykiske arbejdsmiljø

Det er uacceptabelt, at ansatte på folkekirkens arbejdspladser udsættes for nedgørende behandling, skriver Peter Skov-Jakobsen i sit brev til ansatte og frivillige i Københavns Stift.

Alle folkekirkens parter er i følge Peter Skov-Jakobsen nødt til at deltage i arbejdet med at finde frem til de gode løsninger. Det gælder også arbejdet med at styrke folkekirkens psykiske arbejdsmiljø.

Kære ansatte og frivillige i Københavns Stift

 

Danmarks Radio tog søndag aften hul på en række historier, som tegner et billede af, hvor dårligt det psykiske arbejdsmiljø kan være i folkekirken. Baggrunden for dækningen er en undersøgelse, som DR har foretaget, og som ca. 3000 ansatte i folkekirken har besvaret. Undersøgelsen viser, at hver tredje kirkefunktionær og hver tredje præst inden for de seneste fem år har oplevet nedgørelse i forbindelse med deres arbejde.

Det er selvfølgelig uacceptabelt, at ansatte i folkekirken udsættes for sådan en behandling.

Vi skal sammen arbejde på at skabe velfungerende arbejdspladser i folkekirken. Det er afgørende med viden om, hvorfor og hvordan vores arbejdspladser fungerer og ikke fungerer. Derfor er DRs undersøgelse og dækning i det hele taget velkommen.

Folkekirkens organisering er kompleks: Vi har to ledelsesstrenge på samme arbejdsplads og en udpræget grad af fjernledelse og selvledelse. Samtidig er vilkårene for den enkelte meget forskellige alt efter, om man er kirkefunktionær eller præst.

Det er en del af en folkekirkelig virkelighed, som alt for mange steder skaber uacceptable arbejdsforhold. DRs dækning af arbejdsmiljøet i folkekirken er heldigvis ikke det eneste, der er at sige om arbejdet i folkekirken. Folkekirken er fyldt med engagerede, dygtige og initiativrige ansatte og frivillige, som hver dag skaber mening for mennesker. Jeg er samtidig ikke i tvivl om, at undersøgelsen viser noget vigtigt om de folkekirkelige arbejdspladser, som vi bliver nødt til at tage yderst alvorligt.

Løsningerne er ikke enkle. Men jeg er af den overbevisning, at vi for at komme videre bliver nødt til:
- at styrke samtalen og åbenheden om det, der fungerer, og det, der ikke fungerer på arbejdspladserne. 
- at styrke inddragelsen af tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter.
- at lytte til fagfolk, som har forstand på, hvordan man skaber stærke arbejdsfællesskaber.
- at se på den folkekirkelige struktur og styrke ligheden i ansættelserne og de ansættelsesmæssige forhold på de enkelte arbejdspladser.

Jeg mødes senere i dag med de øvrige biskopper for at drøfte, hvordan vi kan arbejde videre med at styrke det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.

Men vi er nødt til at være flere om bordet, når vi skal finde gode løsninger. Ikke mindst er det vigtigt, at Landsforeningen af Menighedsråd deltager i samtalen om, hvordan vi gør de folkekirkelige arbejdspladser mere velfungerende. Vi skal også inddrage de faglige organisationer.

Det skal være trygt og godt at gå på arbejde i folkekirken. DRs undersøgelse understreger, at der skal gøres noget ved det psykiske arbejdsmiljø. Jeg håber, at Landsforeningen af Menighedsråd og de faglige organisationer vil tage del i arbejdet sammen med os biskopper. Forhåbentligt kan vi med hjælp fra eksperter med forstand på psykisk arbejdsmiljø sammen finde frem til gode fælles løsninger.

 

Mange hilsner

Peter Skov-Jakobsen