Nyheder
Nyheder

Ny mulighed for at hjælpe folkekirkens leverandører

Coronakrisen giver mulighed for fremrykning af betalinger og forudbetaling af leverancer

Folketingets Finansudvalg har med aktstykke 114 af 23. marts 2020 godkendt en midlertidige dispensation fra statens regler om betaling af varer og tjenesteydelser for at hjælpe leverandørerne med følgerne af nedlukningen af den offentlige sektor pga. Corona-virus.

Folkekirken følger de statslige regler om betaling af varer og tjenesteydelser, og Kirkeministeriet vil derfor opfordre menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og andre institutioner under fællesfonden til at overveje at benytte de nye muligheder:

  • Fremrykke betalinger
  • Anvende muligheden for at forudbetale
  • Undlade at opkræve bod ved mislighold som følge af Coronavirus, hvis det er muligt.

De tre tiltag er uddybet på Økonomistyrelsens hjemmeside, som også løbende opdaterer en spørgsmål-svar side i lyset af de henvendelser, man får.

Læs mere om de tre tiltag her (åbner i nyt vindue).

Læs mere om svar på typiske spørgsmål om offentlige indkøb i lyset af coronavirus her (åbner i nyt vindue).

Økonomistyrelsen arbejder på en egentlig vejledning om initiativerne, og nyheden vil blive opdateret med et link til denne, når den foreligger.

Husk at der stadig skal være dækning på kontoen, hvis man fremrykker betalinger eller forudbetaler – lønudbetalingen skal fortsat kunne ske sidst på måneden.

Menighedsråds regler om betalinger er beskrevet i Vejledning nr. 10205 af 30/11/2016 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. og menighedsrådets regnskabsinstruks, som Kirkeministeriet hermed dispenserer fra, så længe de statslige initiativer er gældende.

For fællesfondens stiftsadministrationer og institutioner gælder Økonomistyrelsens ændringer umiddelbart, da det fremgår af bekendtgørelse nr. 813 af 24/06/2013 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden § 11, at "disponering af fællesfonden sker i henhold til reglerne fastsat i Finansministeriets budgetvejledning samt øvrige bestemmelser, der gælder for disponering i staten".

 

Med venlig hilsen

Kirkeministeriets økonomikontor