Nyheder
Nyheder

Nyt intranet: Brugernes behov i centrum

Mange har besvaret undersøgelse og fortalt om behov og ønsker til et nyt intranet i folkekirken. Resultaterne er vigtige for arbejdet med at gøre intranettet relevant og brugervenligt for alle folkekirkens aktører.

Grafisk fremstilling med teksten Folkekirkens nye intranet

Blandt de konkrete ønsker til et nyt intranet er en god og bred søgefunktion, bedre overblik over emner og digitale samarbejdsværktøjer. Intranettet skal efter planen være klar til brug i 2024.

Af Kirsten Weiss Mose

Hvis folkekirkens nye intranet skal blive en kommunikationskanal for alle folkekirkens aktører, skal det indrettes ud fra deres behov og ønsker. Derfor havde alle aktører mulighed for at besvare et spørgeskema i løbet af september. Næste skridt bliver at afholde brugermøder, som skal uddybe og kvalificere besvarelserne af spørgeskemaet.

”Vi er utroligt glade for de mange besvarelser, vi har fået. Med dem har vi fået uundværlig viden om, hvordan vi kan indrette intranettet, så brugerne får et værktøj i tråd med deres behov,” siger næstformand i Landsforeningen af Menighedsråd Inge Kjær Andersen, som sidder i styregruppen for det nye intranet.

Styregruppe og arbejdsgruppe


Der er udpeget en styregruppe til at stå for udviklingen af det nye intranet.

Styregruppen består af en repræsentant fra Landsforeningen af Menighedsråd og Folkekirkens IT, en biskop og en stiftskontorchef + fra januar 2022 en repræsentant fra Kirkeministeriet. 

 

Desuden er en arbejdsgruppe tilknyttet projektet, som består af fagfolk: jurister, kommunikationsansatte/teologer og ansatte i Folkekirkens IT. Det er arbejdsgruppens opgave at give fagligt input til styregruppen og stå for praktiske opgaver, som fx at udsende spørgeskemaundersøgelsen og afholde bruger-møder.

Efterspørger god søgefunktion

I alt har styregruppen modtaget 589 spørgeskemaer med gode bud på, hvordan det nye intranet skal indrettes, så det bliver et nyttigt arbejdsværktøj for alle brugere. Blandt de konkrete ønsker er en god og bred søgefunktion, bedre overblik over emner og digitale samarbejdsværktøjer.

Brugermøderne afholdes i oktober måned.

 

Grafisk fremstilling med tekst. Hvad: Folkekirkens nye intranet er et farvel til DAP og et goddag til et nyt og bedre arbejdsredskab for folkekirkens aktører med mulighed for samarbejde, vejledning, netværk og nyheder. Hvem: Styregruppen for udviklingen af det nye intranet består af repræsentanter fra biskopperne, stiftskontorchefer, Kirkeministeriet, Folkekirkens IT og Landsforeningen af Menighedsråd. Grafisk fremstilling af tidslinje med tekst. Første punkt: 2021: Overskrift: Brugerbehov, målgrupper og samarbejde. Underpunkter: Organisering af samarbejde på tværs. Undersøgelse af brugernes behov - spørgeskema og interview. Projektbevilling søges. Andet punkt: 2022: Overskrift: Udvikling af teknisk løsning. Underpunkter: Ansættelse af projektleder. Udvikling, design, test. Uddannelse af brugere. Konkurrence. Hvad skal intranettet hedde? Tredje punkt: 2023: Overskrift. Lancering og evaluering. Underpunkter: Intranettet lanceres og tages i brug. Evaluering. Tilpasning Fjerde punkt: 2024: Overskrift: Folkekirkens nye intranet.