Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Retningslinjer for sjælesorg i hjemmet under coronapandemien

Læs her, hvilke forholdsregler der skal tages, hvis du kaldes ud til en sjælesorgssamtale hos en coronasmittet.

Foto: Colourbox.com (behøver ikke foto-byline)

Kirkeministeriet har kontaktet den myndighedsfælles hotline (70 20 02 33) for at spørge, hvilke retningslinjer præster skal følge, hvis de modtager henvendelser om at komme på sjælesorgsbesøg.

Afholdelse af sjælesorgssamtaler må ske på baggrund af en konkret vurdering af forholdende.

I en sådan vurdering bør præsten forholde sig til følgende:

Sjælesorg i private hjem

 • Undersøg på forhånd om sjælesorgssamtalen kan holdes ad anden vej, f.eks. telefonisk eller via Sjælesorg På Nettet (www.sjælesorg.nu)
 • Undersøg på forhånd om den, der ønsker sjælesorg, er eller kan være smittet, f.eks. fordi vedkommende har rejst i et risikoområde
 • Hvis den der ønsker sjælesorg er i karantæne, isolation eller hjemmeophold, må sjælesorgssamtale ikke gennemføres ved besøg i hjemmet, da besøget vil modvirke formålet med karantæne/isolation/hjemmeophold. Sjælesorgssamtalen må i så fald afholdes ad anden vej, f.eks. telefonisk eller via Sjælesorg På Nettet (www.sjælesorg.nu)
 • Vurderes det forsvarligt at gennemføre en sjælesorgssamtale ved besøg i privat hjem, skal de generelle råd til forebyggelse af smittespredning altid følges. Medbring håndsprit.
 • Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man bør imødekomme en anmodning om sjælesorgssamtale, kan man altid drøfte spørgsmålet med sin provst eller biskop

Sjælesorg på institutioner

Institutioner kan f.eks. være plejehjem, hospitaler eller hospice, hvor der i sagens natur ofte er mange svage eller sårbare personer.

 • Undersøg på forhånd om sjælesorgssamtalen kan holdes ad anden vej, f.eks. telefonisk eller via Sjælesorg På Nettet (www.sjælesorg.nu)
 • Kontakt institutionens ledelse forud for sjælesorgsbesøg, og undersøg, om de har retningslinjer eller forholdsregler i forbindelse med sjælesorgsbesøg
 • Hvis institutionens ledelse har fastsat særlige retningslinjer eller forholdsregler, så følg dem
 • Hvis den der ønsker sjælesorg er i karantæne, isolation eller hjemmeophold, må sjælesorgssamtale ikke gennemføres ved besøg i hjemmet, da besøget vil modvirke formålet med karantæne/isolation/hjemmeophold. Sjælesorgssamtalen må i så fald afholdes ad anden vej, f.eks. telefonisk eller via Sjælesorg På Nettet (www.sjælesorg.nu)
 • Vurderes det forsvarligt at gennemføre en sjælesorgssamtale, skal de generelle råd til forebyggelse af smittespredning. Medbring håndsprit
 • Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man bør imødekomme en anmodning om sjælesorgssamtale, kan man altid drøfte spørgsmålet med sin provst eller biskop