Nyheder
Nyheder

Stadigt flere besøg i kirkerne i 2018

Antallet af besøg i stiftets kirker steg i 2018. Det samme gjorde deltagerantallet per gudstjeneste. Samtidig faldt antallet af deltagere til kirkernes undervisning af minikonfirmander. Det viser Københavns Stifts kirkestatistik. 

Af Kirsten Weiss Mose

Det er efterhånden længe siden, at aviserne jævnligt talte om tomme kirkebænke. I stedet kan ansatte i stiftets kirker fortælle om flere deltagere til kirkens arrangementer og gudstjenester. Den oplevelse bekræfter stiftets kirkestatistik for 2018, som netop er gjort op. 

Mere end to millioner besøg

Ifølge de seneste tal rundede besøgstallene til arrangementer i stiftets kirker to millioner i 2018. I 2017 lød det samme tal på 1.923.657, mens det i 2013 var nede på 1.761.933.

Besøgstallene dækker over antallet af deltagere ved gudstjenester, kirkelige, kulturelle og musikalske aktiviteter i kirker og sognegårde. Mens for eksempel besøg i forbindelse med sjælesorgssamtaler, turistbesøg og rundvisninger ikke er talt med. 

”Det er en god tendens, som vi kan være glade for. Vi er på mange måder på vej i den rigtige retning. I løbet af de sidste år er vi blevet stadig mere opmærksomme på at imødekomme de behov, som moderne mennesker har i dag. Der er grund til at være glad for, at den udvikling rent faktisk også konkret har vist sig at åbne dørene for flere,” siger Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift.  

Fakta om kirketællinger


Alle landets sogne indberetter hvert år en række tal til Kirkeministeriet. Tallene viser, hvor mange der gør brug af kirkens tilbud på centrale områder som dåb, konfirmation, vielser og begravelser. 


I Københavns Stift har sognene ud over de landsdækkende tællinger i mange år talt på en række andre områder, der viser, hvor mange mennesker der deltager i kirkens arrangementer og gudstjenester. 

 

I sin nuværende form har kirkerne i Københavns Stift talt siden 2001. 

 

Se hovedtal fra kirketællingerne i Københavns Stift fra 2014-2018 her

Flere og flere deltagere per gudstjeneste

I 2018 deltog 712.481 mennesker i en gudstjeneste i en af stiftets kirker. Det er 25.737 flere end året før, hvor antallet af deltagere var 686.744. Men bevægelserne går op og ned, når man ser på bevægelserne i deltagerantallet fra 2014-2018. Fx var tallet i 2016 på 705.816, og tallet året før endnu højere, nemlig 742.987 i 2015. 

Udviklingen er langt mere entydig, når det gælder det gennemsnitlige antal deltagere i en gudstjeneste i Københavns Stift. I 2013 var det tal på 58,5 deltagere per gudstjeneste. I 2016 havde en gudstjeneste i gennemsnit 63,5 deltagere, og i 2018 var tallet steget yderligere til 65 personer per gudstjeneste. 

Færre minikonfirmander 

’Minikonfirmander’ er et undervisningstilbud, som siden 2014 er blevet tilbudt til alle skolelever i 3.-4. klasse. I samme periode - fra 2014 til 2018 - er antallet af minikonfirmander i Københavns Stift faldet fra 733 til 648 minikonfirmander i 2018.