Biskoppen
Landemode

Landemode

En gang om året mødes Københavns biskop med stiftets provster, præster og menighedsrådsmedlemmer til landemode i København og på Bornholm

I Københavns Stift afholdes hvert år landemode, hvis første del består i, at provster og biskop forhandler om stiftets økonomiske og andre anliggender.

Anden halvdel, som er den mere folkelige del, indledes med en gudstjeneste, hvor alle stiftets præster, menighedsrådsmedlemmer og ansatte kan mødes og udveksle erfaringer fra det forløbne år.

Efter gudstjenesten fortsætter dagen i en tema- og netværksdag for stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer.

Fakta

Om landemode

Landemode, (2. led af glda. mote 'møde, stævne'), i folkekirken et stiftsmøde, ledet af biskop og stiftsamtmand, hvori stiftets provster deltager.

Kilde: www.denstoredanske.dk

Landemode 2019 i København

Landemode for præster og menighedsrådsmedlemmer i Københavns Stift finder i 2019 sted tirsdag den 2. oktober.

Aftenen starter med en gudstjeneste i Vor Frue Kirke, som er åben for alle.

Tema: Ny højmesse, nye liturgier

Der er nu fremlagt tre rapporter: om autorisation, gudstjeneste, dåb og nadver. Nu håber landets biskopper, at menighedsrådene og menighederne tager fat på at drøfte rapporterne.

På årets landemode lægger vi op til det kommende års arbejde med gudstjeneste og liturgi. Det gør vi ved at træde udenfor vores egne kirkelige og teologiske cirkler og stille et centralt spørgsmål til et teatermenneske. Det gør vi, fordi vi mener, at vi deler en væsentlig udfordring med teatret: Hvordan tager vi vare på en rig tradition og bringer den ind i vores tid? Hvordan tager vi hånd om, at alt det, vi har fået overdraget af tr ligeaditionen, ikke stivner i gentagelse og historisering? Og hvordan undgår vi at forkaste en rig tradition i for stor iver efter fornyelse? Hvilke tanker gør teater- og operainstruktøren sig om dette og hvordan gør de det?

17.00 -18.00 Gudstjeneste i Vor Frue Kirke.

Prædikant: Pia Sundbøll.

18.30-18.45 Velkomst ved biskop Peter Skov-Jakobsen

18.45-19.30 Middag og kaffe

19.30-19.35 Kort om ny kommunikationsstrategi ved Ulla Haahr

19.35-20.00 Oplæg: Forvaltningen og fornyelsen af en tradition. Gudstjenesten til debat ved Christiane Gammeltoft-Hansen

20.00-20.35 Gæst fra teatrets verden: Sceneinstruktør Katrine Wiedemann

20.35 Sangtime: ved organist Søren Johansen

20.55 Biskoppen runder af.

Tilmelding til landemodet sker ved indbetaling af 400 kr. pr deltager fra sognet til Landemodets kontonummer 4183 0009865616 med tydelig angivelse af sognets navn. Der skal betales for både menighedsrådsmedlemmer og præster. Udgiften kan afholdes af kirkens kasse, kontoen vedrørende menighedsrådets administration.

Tilmelding bør af hensyn til de praktiske forberedelser foretages hurtigst muligt og bedes foretaget sådan at sognets indbetaling er indgået på Landemodets konto senest onsdag den 25. september 2019.

Som sædvanlig kan dog alle uden begrænsning og uden betaling deltage i gudstjenesten i Domkirken.

Landemode på Bornholm finder sted den 4. november.


Landemode 2019-20

København 2020:
Onsdag den 1. oktober

Bornholm:
Mandag den 4. november