Biskoppen
Landemode
Billede fra landemode 2017

Landemode

En gang om året mødes Københavns biskop med stiftets provster, præster og menighedsrådsmedlemmer til landemode i København og på Bornholm

I Københavns Stift holdes hvert år landemode. 

Landemode i folkekirken er et stiftsmøde ledet af biskop og stiftsamtmand, som stiftets provster deltager i.

Første del består i, at biskop og provster forhandler om stiftets økonomiske og andre anliggender.

Anden del, som er den mere folkelige del, indledes med en gudstjeneste, hvor alle stiftets præster, menighedsrådsmedlemmer og ansatte kan mødes og udveksle erfaringer fra det forløbne år.

Efter gudstjenesten fortsætter dagen i en tema- og netværksdag for stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer.


Landemode 2022

København
6. oktober 2022

Bornholm
Dato følger