Biskoppen
Landemode

Landemode

En gang om året mødes Københavns biskop med stiftets provster, præster og menighedsrådsmedlemmer til landemode i København og på Bornholm

I Københavns Stift afholdes hvert år landemode, hvis første del består i, at provster og biskop forhandler om stiftets økonomiske og andre anliggender.

Anden halvdel, som er den mere folkelige del, indledes med en gudstjeneste, hvor alle stiftets præster, menighedsrådsmedlemmer og ansatte kan mødes og udveksle erfaringer fra det forløbne år.

Efter gudstjenesten fortsætter dagen i en tema- og netværksdag for stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer.

Fakta

Om landemode

Landemode, (2. led af glda. mote 'møde, stævne'), i folkekirken et stiftsmøde, ledet af biskop og stiftsamtmand, hvori stiftets provster deltager.

Kilde: www.denstoredanske.dk

Almindeligt landemode aflyst i 2020

 

Af hensyn til smitterisikoen og de sundhedsmæssige restriktioner har Københavns Stift valgt at aflyse den traditionelle markering af årets landemode, der skulle have fundet sted i København torsdag den 1. oktober 2020.
 

”Landemodedagen er en helt særlig festdag i stiftet, og jeg kan derfor kun beklage, at vi er nødt til at udskyde den traditionelle markering. Jeg vil glæde mig til, at det igen bliver muligt at mødes til almindeligt landemode igen”, siger Peter Skov-Jakobsen om aflysningen af landemodedagen.

 

Landemodegudstjenesten med kreering af udlandsprovst Selma Ravn vil blive afholdt som planlagt torsdag den 1. oktober kl. 17.

 

Tilmelding til gudstjenesten skal ske til kmkbh@km.dk senest fredag den 25. september.

 

Der vil være begrænset deltagerantal. Derfor er der i år tilmelding til gudstjenesten. Stiftet beder sognene om at tilmelde sig samlet med én tilmelding for hvert sogn. Stiftet vil tilstræbe, at så mange sogne som muligt bliver repræsenteret ved gudstjenesten.


Landemode 2020

København 2020:
Det traditionelle landemode i København er i år aflyst. 

Landemodegudstjeneste afholdes torsdag den 1. oktober kl. 17.


Bornholm:
Mandag d. 2. november