Kirkens ansatte
Funktionspræster

Præster med særlige opgaver 

Hospitalspræst, studenterpræst, fængselspræst: Her finder du en oversigt over præster i Københavns Stift, der varetager særlige opgaver.

En række præster i København Stift har særlige opgaver og funktioner. Nogle af dem udfører opgaverne i forbindelse med deres arbejde som sognepræster, mens andre kun beskæftiger sig med deres særområde. Præsterne betegnes også som funktionspræster.

 

En funktionspræst kan fx været tilknyttet institutioner som hospitaler, fængsler eller videregående uddannelser. Arbejdet kan også bestå i at have fokus på særlige grupper og områder, som fx unge eller etniske minoriteter.

 

Herunder finder du en oversigt over funktionspræsterne i Københavns Stift med kontaktinfo og links til hjemmesider, hvor du blandt andet finder træffetider og mere information om deres arbejde.

 

Oversigten er opdateret oktober 2019:

 

Hospitalspræster, sygehuspræster og hospicepræst:

Rigshospitalet:

Ledende hospitalspræst Henning Nabe-Nielsen
Tlf.: 35 45 48 27
Mobil: 23 26 59 33
henning.nabe-nielsen@regionh.dk
Web

 

Christian Busch
Tlf.: 35 45 48 28
Mobil: 20 41 01 83
christian.busch@regionh.dk
Web

 

Lotte Blicher Mørch
Tlf.: 35 45 48 03
Mobil: 22 28 56 67
lotte.blicher.moerk@regionh.dk
Web

 

Maria Baastrup Jørgensen
Tlf: 35 45 48 27
maria.baastrup.joergensen@regionh.dk
Web

 

Amager Hospital

Julie Ragn Jensen
Tlf.: 50 51 15 86
ajrj@km.dk
Web

 

Desirée Anastasia Pi Risum
Tlf.: 30 46 20 40 
dr@km.dk
Web

 

Bispebjerg Hospital

Birgitte Bjørn Stimpel
Tlf.: 29 10 27 97
bbst@km.dk
Web

 

Iben Palle Hansen
Tlf.: 29 44 19 40
iph@km.dk
Web

 

Sven Rune Havsteen
srh@km.dk

 

Bornholms Hospital

Henriette Ry Nielsen
Tlf.: 29 12 72 74
hern@km.dk
Web

 

Frederiksberg Hospital

Birgitte Bjørn Stimpel
Tlf.: 29 10 27 97
bbst@km.dk
Web

 

Diakonissestiftelsens hospice på Frederiksberg

Charlotte Clante
Tlf.: 38384969
cc@km.dk
Web

 

Fængselspræster

 

Vestre Fængsel

Erik Adrian
Tlf.: 72 55 53 92
erik.adrian@kriminalforsorgen.dk

 

Peter Walin
Tlf.: 33 55 03 90
Peter.walin@kriminalforsorgen.dk

 

Susanne Christiansen
Tlf.: 72 55 53 95
susanne.christiansen@kriminalforsorgen.dk

 

Præster på plejehjem

Sølund på Nørrebro

Jeppe Carsce Nissen
Tlf.: 23 23 03 48
jcni@km.dk
Web

De Gamles By på Nørrebro:

Birger Bavnhøj
Tlf.: 21 35 12 15
bba@km.dk
Web

Rønnebo, Birkebo og Egebo i Husumvold Sogn

Frederik Teglberg Damm
tlf: 21 24 67 54
ftd@km.dk
Web

Præster der arbejder med indvandrere, flygtninge og migranter

Flygtninge- og indvandrerpræst Jens Lind Andersen
Mødestedet Amager
Tlf.: 23 60 25 57
jelb@km.dk
Web

Flygtninge- og indvandrerpræst Ellen Margrethe Gylling
Nathanaels Kirke
Tlf.:  39 40 50 04
eg@km.dk
Web

Migrant- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen
Apostelkirken
Tlf.: 33 22 02 37
nne@km.dk
Web

 

Præst for færinger

Borgny Brünings-Hansen
Den færøske menighed
Tlf.:  5135 5190 
bbh@km.dk
Web

 

Studenterpræster på videregående uddannelser

De videregående uddannelser på Frederiksberg  - fx Copenhagen Business School (CBS) og Læreruddannelsen Metropol

Charlotte Cappi Grunnet
Tlf: 30 30 64 94
ccg@km.dk
Web

Søren Kjær Bruun
Tlf.:30 30 31 95
skbr@km.dk
Web

 

Københavns Universitet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:

Nicolai Halvorsen 
Tlf: 28 75 70 94
praest@sund.ku.dk
Web

Det Humanistiske Fakultet:

Inger Lundager
Tlf.: 40 14 64 26
ilk@km.dk
Web

Det Juridiske, Samfundsfaglige og Teologiske Fakultet:

Camilla Just Aggersbjerg
Tlf.: 51 41 10 50
caag@km.dk
Web

 

Døvepræster

De Døves Kirke på Frederiksberg

Lise Lotte Kjær
Teksttelefon: 44 53 42 36
Alm.telefon: 44 53 42 22
Fax: 44 53 42 33
Mobiltlf. og videomobiltlf.: 31 79 99 57 
llk@km.dk
Web

Marie-Louise Bork Winther
Teksttelefon: 33 26 21 99
Fax: 33 24 21 99
Mobil: 30 22 21 19
mlbw@km.dk
Web

 

Præst for hørehæmmede

Peter Bjørn Hansen
Tlf: 38 33 11 61
Mobil: 21 28 71 82
peha@km.dk
Web

 

Ungepræster

Thomas Nedergaard
uKirke på Vesterbro
Tlf.: 29 39 09 35
thomas@uKirke.dk
Web

Nikolaj Stubbe Hørlyck
Brorsons Kirke
Tlf.:50 21 91 70
praest@brorsons.dk
Web

 

Præst for børn med særlige udfordringer

Erik Hviid Larsen
Bethlehemskirken
Tlf.:50 21 91 70
andenpraest@bethlehemskirken.dk
Web

 

Præst i Folkekirkens Skoletjeneste

Helle Krogh Madsen
Frederiksberg Kirke
Tlf.: 33 66 73 67
fskf@folkekirken.dk
Web

 

Gadepræster

Liane Zimsen Dambo
Vesterbro Sogn
Tlf.: 23 42 02 52
Rild@km.dk
Web

Natkirkepræst Anne Edmond Pedersen
Trinitatis Natkirke
Tlf.: 30 29 93 24
ae@rundetaarn.dk
Web

 

 

Natkirkepræster

Natkirken i Vor Frue Kirke

Signe Malene Berg
Tlf.: 61 61 62 29 
pastorberg@domkirken.dk
Web

Christian Monrad
Tlf.: 61 61 62 30
christian@domkirken.dk
Web

 

Natkirken på Strøget / Helligaandskirken

Jens Biegel-Fogh
Tlf.: 24 65 62 98
jens@helligaandskirken.dk
Web

 

Natkirken i Vor Frelsers Kirke

Susanne Møller Olsen
Tlf.: 40 42 94 90
smo@km.dk
Web

 

Værnsprovster og -præster

Hærprovst

Thomas Hansen Beck (præst ved Kastelskirken)
Tlf: 72 81 17 07 / 41 32 02 07
thb@km.dk
Web

Orlogsprovst

Ejgil Bank Olesen (provst i Holmens-Østerbro Provsti og ved Holmens Kirke)
Tlf.: 33 15 42 45
ebol@km.dk
Web

 

Præster i hæren

Stefan Lamhauge (præst ved Nathanaels Kirke)
Tlf.: 40 18 08 38
stha@km.dk
Web

Áki Kristoffer Nielsen (præst i Olsker Sogn på Bornholm)
Tlf.: 56 48 04 28
​kkni@km.dk
Web

Stine Munch (præst ved Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke)
Tlf.: 24 43 48 27
stm@km.dk
Web

Ulla Skou (præst ved Sankt Nicolai Kirke i Rønne på Bornholm)
Tlf: 56 95 30 95
usr@km.dk
Web

Signe Danielsen (præst ved Sankt Markus Kirke)
Tlf: 33 21 02 56
sid@km.dk
Web

Marie-Louise Bork Winther (Prøst i Døves Kirke på Frederiksberg og Sjælland)
Tlf: 30 22 21 99
mlbw@km.dk
Web

Præster i Søværnet

Frank Bjørn Christensen (præst i Valby Sogn)
Tlf.: 36 16 01 25
​fbc@km.dk
Web

Bo Heikendorf Petersen (præst ved Filips Kirke på Amager)
Tlf.: 32 59 90 36
​boh@km.dk
Web

Peter Thyssen (præst ved Holmens Kirke)
Tlf.: 33 36 13 73
thyssen@holmenskirke.dk
Web

Jens Andreas Christensen (præst ved Hellig Kors Kirke på Nørrebro)
Tlf.: 27 24 08 61
jeac@km.dk
Web

Michael Aaskov Hemmingsen (Præst i Esajas Kirke på Østerbro) 
Tlf: 61 15 05 30 
mih@km.dk
Web

Lars Gustav Lindhart (Præst i Frederiksberg Kirke)
Tlf: 33 21 87 21
lgl@km.dk 
Web