Om Københavns Stift
Fakta og tal om stiftet
Vor Frue Kirke

Fakta og tal om Københavns Stift

Hvor mange bliver døbt og konfirmeret, og er der flere kirkekoncerter i dag end for 10 år siden? 

Her kan du orientere dig i den overordnede udvikling i brugen af Københavns Stifts kirker. 

De udvalgte hovedtal i fremstillingen er hentet fra stiftets årlige tælling, som sognene indberetter til stiftsadministrationen. Sognene har indberettet tal i den nuværende form siden 2001. Kategorierne i indberetningen er løbende tilpasset.

Grundet tekniske udfordringer er siden ikke opdateret med tal for 2020 og 2021. Siden forventes opdateret i slutningen af 2022.

Besøg i kirkerne

 • 2019:  1.984.499
 • 2018:  2.001.498
 • 2017:  1.923.657
 • 2016:  1.943.641
 • 2015:  1.910.232
 • 2014:  1.869.086
 • 2013:  1.761.933

 

Antal besøg er det samlede antal deltagere ved gudstjenester, kirkelige, kulturelle og musikalske aktiviteter i kirker og sognegårde i Københavns Stift.

Tallene tæller ikke samtlige besøg, da f.eks. sjælesorgssamtaler, udlån af kirkens lokaler til foreninger, turistbesøg, rundvisninger m.m. ikke er talt med.  

Gudstjenester 

 • 2019:  10.615
 • 2018:  10.948
 • 2017:  10.655
 • 2016:  11.094
 • 2015:  12.489
 • 2014:  12.922
 • 2013:  11.479

 

Under gudstjenester tælles: Højmesser med og uden dåb, særlige dåbsgudstjenester, øvrige søndags- og hverdagsgudstjenester samt børne-, baby- og familiegudstjenester.  

Deltagere til gudstjenester alt (og i gennemsnit) 

 • 2019:  694.683 (65,5 per gudstjenste)
 • 2018:  712.481 (65 per gudstjeneste)
 • 2017:  686.744 (64,5 per gudstjeneste)
 • 2016:  705.816 (63,5 per gudstjeneste)
 • 2015:  742.987 (59,5 per gudstjeneste)
 • 2014:  717.798 (55,5 per gudstjeneste)
 • 2013:  699.810 (58,5 per gudstjeneste)

Kirkelige handlinger  

(Andagter, gudstjenester andetsteds, vielser, begravelser)
 

 • 2019:  8.576     (deltagere: 285.890)
 • 2018:  9.187     (deltagere: 307.138)
 • 2017:  10.300   (deltagere: 313.393)
 • 2016:  10.401   (deltagere: 304.911)
 • 2015:  10.560   (deltagere: 312.005)
 • 2014:  12.178   (deltagere: 298.509)

Vielser og kirkelige velsignelser 

 • 2019: 1.325
 • 2018: 1.358
 • 2017: 1.260
 • 2016: 1.356
 • 2015: 1.299
 • 2014: 1.371

Begravelser 

 • 2019: 3.481
 • 2018: 4.131
 • 2017: 4.684
 • 2016: 5.116
 • 2015: 5.240
 • 2014: 5.212

Kirkelige aktiviteter 

 • 2019: 28.542   (deltagere: 816.985)
 • 2018: 26.068   (deltagere: 767.057)
 • 2017: 25.250   (deltagere: 735.671)
 • 2016: 23.031   (deltagere: 744.977)
 • 2015: 24.623   (deltagere: 695.845)
 • 2014: 25.034   (deltagere: 688.037)
 • 2013: 23.390   (deltagere: 641.403)'

 

Under kirkelige aktiviteter tælles: Babysalmesang, legestuer, kor, studiekreds, natkirke, værested, kirkekaffe. m.v. 

Kirkekoncerter 

 • 2019: 1.843   (deltagere: 214.480)
 • 2018: 1.485   (deltagere: 214.822)
 • 2017: 1.340   (deltagere: 187.849)
 • 2016: 1.359   (deltagere: 187.937)
 • 2015: 1.407   (deltagere: 159.395)
 • 2014: 1.925   (deltagere: 196.789)
 • 2013: 1.324   (deltagere: 161.210)

Dåb 

 • Samlet i 2019: 5.142
  • Dåb 0-2 år: 4.253
  • Ifm. konfirmation: 447
  • Øvrige dåb af 13-18-årige: 179
  • Voksendåb: 218
  • Hjemmedåb: 45
  • Drop in-dåb: 200
    
 • Samlet i 2018: 5.287
  • Dåb 0-2 år: 4.370
  • Ifm. konfirmation: 373
  • Øvrige dåb af 13-18-årige: 201
  • Voksendåb: 295
  • Hjemmedåb: 48
    
 • 2017: 5.100
  • Dåb 0-2 år: 4.321
  • Ifm. konfirmation: 386
  • (Øvrige dåb af 13-18-årige: Kategori først fra 2018)
   • Voksendåb: 293
   • Hjemmedåb: 65
     
 • 2016: 5.134
  • Dåb 0-2 år: 4.341
  • Ifm. konfirmation: 285
  • Voksendåb: 277
  • Hjemmedåb: 52
    
 • 2015: 4.860
  • (Dåb 0-2 år: Kategori først fra 2016) 
  • Ifm. konfirmation: 279
  • Voksendåb: 205
  • Hjemmedåb: 24
    
 • 2014: 4.848 
  • Ifm. konfirmation: 274
  • Voksendåb: 195
  • Hjemmedåb: 49

 

Konfirmander 

 • 2019: 2.918
 • 2018: 2.975
 • 2017: 2.918
 • 2016: 2.840
 • 2015: 2.957
 • 2014: 2.939

Minikonfirmander 

 • 2019: 633
 • 2018: 648
 • 2017: 669
 • 2016: 634
 • 2015: 817
 • 2014: 733

Udtrædelser af folkekirken 

 • 2019: 20.64
 • 2018: 2.031
 • 2017: 3.389
 • 2016: 6.104
 • 2015: 2.182
 • 2014: 1.938

Optagelser og genoptagelser i folkekirken 

 • 2019: 904
 • 2018: 821
 • 2017: 537
 • 2016: 543
 • 2015: 376
 • 2014: 392

Medlemstal og procent*

 • Medlemmer 2021:   469.759 (56%)
 • Medlemmer 2020:   469.757 (56.3%)
 • Medlemmer 2019:   469.348 (56,9%)
  Medlemmer 2018:   468.238 (57,5%)
 • Medlemmer 2017:   467.623 (58,1%)
 • Medlemmer 2016:   470.521 (59,3%)
 • Medlemmer 2015:   469.364 (60,2%)
 • Medlemmer 2014:   468.167 (60,9%)

 

*Tal fra Danmarks Statistik opgjort 1. januar i indeværende år


Presse

Er du journalist og søger særlige tal eller oplysninger? 

Så kontakt kommunikationschef Ulla Haahr umh@km.dk.