Om Københavns Stift
Fakta og tal om stiftet

Fakta og tal om Københavns Stift

Hvor mange bliver døbt og konfirmeret, og er der flere kirkekoncerter i dag end for 10 år siden? 

Her kan du orientere dig i den overordnede udvikling i brugen af Københavns Stifts kirker. 

De udvalgte hovedtal i fremstillingen er hentet fra stiftets årlige tælling, som sognene indberetter til stiftsadministrationen. Sognene har indberettet tal i den nuværende form siden 2001. Kategorierne i indberetningen er løbende tilpasset.

Siden opdateres med flere tal i 2021.

Besøg i kirkerne

2019:  1.984.499

2018:  2.001.498
2017:  1.923.657

2016:  1.943.641

2015:  1.910.232

2014:  1.869.086

2013:  1.761.933

 

Antal besøg er det samlede antal deltagere ved gudstjenester, kirkelige, kulturelle og musikalske aktiviteter i kirker og sognegårde i Københavns Stift.

Tallene tæller ikke samtlige besøg, da f.eks. sjælesorgssamtaler, udlån af kirkens lokaler til foreninger, turistbesøg, rundvisninger m.m. ikke er talt med.  

Gudstjenester 

2019:  10.615

2018:  10.948          
2017:  10.655

2016:  11.094
2015:  12.489

2014:  12.922

2013:  11.479

 

Under gudstjenester tælles: Højmesser med og uden dåb, særlige dåbsgudstjenester, øvrige søndags- og hverdagsgudstjenester samt børne-, baby- og familiegudstjenester.  

Deltagere til gudstjenester alt (og i gennemsnit) 

2019:  694.683 (65,5 per gudstjenste)

2018:  712.481 (65 per gudstjeneste)
2017:  686.744 (64,5 per gudstjeneste)

2016:  705.816 (63,5 per gudstjeneste)
2015:  742.987 (59,5 per gudstjeneste)

2014:  717.798 (55,5 per gudstjeneste)

2013:  699.810 (58,5 per gudstjeneste)

Kirkelige handlinger  

(Andagter, gudstjenester andetsteds, vielser, begravelser)
 

2019:  8.576     (deltagere: 285.890)
2018:  9.187     (deltagere: 307.138)

2017:  10.300   (deltagere: 313.393)

2016:  10.401   (deltagere: 304.911)

2015:  10.560   (deltagere: 312.005)
2014:  12.178   (deltagere: 298.509)

Vielser og kirkelige velsignelser 

2019: 1.325

2018: 1.358
2017: 1.260

2016: 1.356
2015: 1.299

2014: 1.371

Begravelser 

2019: 3.481

2018: 4.131
2017: 4.684

2016: 5.116
2015: 5.240

2014: 5.212

Kirkelige aktiviteter 

2019: 28.542   (deltagere: 816.985)

2018: 26.068   (deltagere: 767.057)
2017: 25.250   (deltagere: 735.671)
2016: 23.031   (deltagere: 744.977)

2015: 24.623   (deltagere: 695.845)
2014: 25.034   (deltagere: 688.037)

2013: 23.390   (deltagere: 641.403)'

 

Under kirkelige aktiviteter tælles: Babysalmesang, legestuer, kor, studiekreds, natkirke, værested, kirkekaffe. m.v. 

Kirkekoncerter 

2019: 1.843   (deltagere: 214.480)

2018: 1.485   (deltagere: 214.822)
2017: 1.340   (deltagere: 187.849)
2016: 1.359   (deltagere: 187.937)
2015: 1.407   (deltagere: 159.395)
2014: 1.925   (deltagere: 196.789)

2013: 1.324   (deltagere: 161.210)

Dåb 

Samlet i 2019: 5.142
       Dåb 0-2 år: 4.253
       Ifm. konfirmation: 447
       Øvrige dåb af 13-18-årige: 179
       Voksendåb: 218
       Hjemmedåb: 45

       Drop in-dåb: 200

 

Samlet i 2018: 5.287
       Dåb 0-2 år: 4.370
       Ifm. konfirmation: 373
       Øvrige dåb af 13-18-årige: 201
       Voksendåb: 295
       Hjemmedåb: 48
 

2017: 5.100

       Dåb 0-2 år: 4.321
       Ifm. konfirmation: 386
       (Øvrige dåb af 13-18-årige: Kategori først fra 2018)
       Voksendåb: 293
       Hjemmedåb: 65

 

2016: 5.134
       Dåb 0-2 år: 4.341
       Ifm. konfirmation: 285
       Voksendåb: 277
       Hjemmedåb: 52
 

2015: 4.860

       (Dåb 0-2 år: Kategori først fra 2016) 
       Ifm. konfirmation: 279
       Voksendåb: 205
       Hjemmedåb: 24

 

2014: 4.848 

       Ifm. konfirmation: 274
       Voksendåb: 195
       Hjemmedåb: 49

 

Konfirmander 

2019: 2.918

2018: 2.975

2017: 2.918

2016: 2.840

2015: 2.957

2014: 2.939

Minikonfirmander 

2019: 633

2018: 648

2017: 669

2016: 634

2015: 817

2014: 733

Udtrædelser af folkekirken 

2019: 20.64

2018: 2.031

2017: 3.389

2016: 6.104

2015: 2.182

2014: 1.938

Optagelser og genoptagelser i folkekirken 

2019: 904

2018: 821

2017: 537

2016: 543

2015: 376

2014: 392

Medlemstal og procent*

Medlemmer 2020:   469.757 (56.3%)

Medlemmer 2019:   469.348 (56,9%)
Medlemmer 2018:   468.238 (57,5%)

Medlemmer 2017:   467.623 (58,1%)

Medlemmer 2016:   470.521 (59,3%)

Medlemmer 2015:   469.364 (60,2%)

Medlemmer 2014:   468.167 (60,9%)

 

*Tal fra Danmarks Statistik opgjort 1. januar i indeværende år


Presse

Er du journalist og søger særlige tal eller oplysninger? 

Så kontakt kommunikationschef Ulla Haahr umh@km.dk.