Fortsæt til hovedindholdet
Fonde og Legater
Understøttelsesfonden for enker og børn af præster i den danske folkekirke
fonde og legater

Understøttelsesfonden for enker og børn af præster i den danske folkekirke

Fonden kan søges fra 30. marts til og med 1. juni 2022 kl. 12.00

Legatportionerne skal søges indenfor kategorierne:

• Litra A: til enker efter præster i den danske folkekirke, som ved sygdom eller på anden måde er særlig vanskeligt stillede.

• Litra B: til børn, hvis en af forældrene er død og barnet uden skyld er kommet i trang. Dette betyder, at alle børn og unge (op til ca. 30 år), som har mistet en forælder kan søge. Døtre af præster har dog fortrinsret. 

• Litra C: til børn af ubemidlede præster i den danske folkekirke til hjælp til deres opdragelse og undervisning eller til studier og anden uddannelse til selvstændig virksomhed. Dette betyder, at alle børn og unge (op til ca. 30 år) kan søge om et legat, hvis formålet med legatet er støtte til uddannelse.

Ansøgningsskemaet er kun tilgængeligt i ansøgningsperioden. Det skal udfyldes og sendes som brev eller pr. mail til: 

Nørregade 11, 

1165 København K 

Mrk. Understøttelsesfonden, kirken 

Vi ser frem til at læse din ansøgning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Fondsadministrationen på e-mail: kbhfond@km.dk.  

Fakta om ansøgninger

• Ansøgningsskemaet skal bruges, når legatet søges. 

• Kopi af årsopgørelse for 2021 og kopi af forskudsopgørelse for 2022 skal vedlægges.

• Fondsadministrationen vil udelukkende kontakte legatansøgere, som modtager et legat. De vil blive kontaktet pr. mail i efteråret 2022.

• Vi gør opmærksom på, at udbetalte legater ifølge lovgivningen vil blive modregnet i visse typer af overførselsindkomster som fx kontanthjælp. 

• Legatportionernes størrelse afhænger af antallet af ansøgere, fondens indtægter og ansøgers økonomiske situation, men vil ofte være mellem 3.000 og 20.000 kr. 

Fakta

Dine persondata

Som ansvarlig for håndtering af dine personlige oplysninger, lægger vi vægt på at beskytte dem, så du altid kan føle dig tryg hos os. Der udvikles løbende sikkerhedspolitikker og procedure for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. 

Ved at udfylde vores ansøgningsskema, giver du samtykke til, at fondsadministrationen behandler følgende oplysninger om dig: Navn, CPR.nr, adresse og evt. andre informationer du skriver i formularen. 

De oplysninger, vi behandler om dig er nødvendige for, at vi kan levere en fagligt forsvarlig og korrekt ansøgningsbehandling. Det er frivilligt, om du giver os oplysningerne eller ej. Men hvis du ikke giver os korrekte og fyldestgørende oplysninger, kan det være til hinder for, at vi kan behandle din ansøgning.

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen, og hvilke rettigheder den giver dig som privat person/organisation på Københavns Stifts hjemmeside i linket her.