Fortsæt til hovedindholdet
Om Københavns Stift
Funktionspræster
Bispegården i Nørregade 11

Præster med særlige opgaver 

En række præster i København Stift har særlige opgaver og funktioner.

De kan f.eks. været tilknyttet institutioner som hospitaler, videregående uddannelser eller fængsler. 

Nogle af præsterne udfører opgaverne i forbindelse med deres arbejde som sognepræster, mens andre kun beskæftiger sig med deres særområde. De betegnes også som funktionspræster.

Arbejdet kan også bestå i at have fokus på særlige grupper og områder, som f.eks. unge eller etniske minoriteter.

Listen over funktionspræster i Københavns Stift er opdateret i september 2022.

Beredskabspræster 

Susanne Worm Steensgaard
Ledende beredskabspræst
40 45 25 30
ssan@km.dk

Rikke Vedel Hansen 
22 41 82 70
rivh@km.dk

Andreas Sylvest Wille
32 53 12 21/42 53 12 21
aswi@km.dk

Leif Georg Christensen
21 66 17 69
leif@helligaandskirken.dk

Hospitalspræster, sygehuspræster og hospicepræst

Rigshospitalet

Christian Juul Busch
35 45 48 28
christian.busch@regionh.dk

Lotte Mørk
35 45 48 03
lotte.moerk@regionh.dk

Maria Baastrup Jørgensen
35 45 48 27
Maria.baastrup.joergensen@regionh.dk

Opstår der akut behov for kontakt til præsterne udenfor kontortid mellem 9-15, aften eller weekend, er det muligt at træffe en præst på følgende tilkaldenummer 35455533.

Amager Hospital

Julie Ragn Jensen
50 51 15 86
ajrj@km.dk

Desirée Anastasia Pi Risum
30 46 20 40 
dr@km.dk

Bispebjerg Hospital

Birgitte Bjørn Stimpel
29 10 27 97
bbst@km.dk

Iben Palle Hansen
29 44 19 40
iph@km.dk

Sven Rune Havsteen
srh@km.dk

Bornholms Hospital

Henriette Ry Nielsen
29 12 72 74
hern@km.dk

Frederiksberg Hospital

Birgitte Bjørn Stimpel
29 10 27 97
bbst@km.dk

Diakonissestiftelsens hospice på Frederiksberg

Charlotte Clante
38 38 49 69
cc@km.dk

Fængselspræster

Vestre Fængsel

Erik Adrian
72 55 53 92
erik.adrian@kriminalforsorgen.dk

Peter Walin
33 55 03 90
Peter.walin@kriminalforsorgen.dk

Susanne Christiansen
72 55 53 95
susanne.christiansen@kriminalforsorgen.dk

Præster på plejehjem

Sølund på Nørrebro

Jeppe Carsce Nissen
Tlf.: 23230348
jcni@km.dk

De Gamles By på Nørrebro

Birger Bavnhøj
21 35 12 15
bba@km.dk

Rønnebo, Birkebo og Egebo i Husumvold Sogn

Frederik Teglberg Damm
21 24 67 54
ftd@km.dk

Præster, der arbejder med indvandrere, flygtninge og migranter

Flygtninge- og indvandrerpræst Jens Lind Andersen
Mødestedet Amager
23 60 25 57
jelb@km.dk

Flygtninge- og indvandrerpræst Ellen Margrethe Gylling
Nathanaels Kirke
39 40 50 04
eg@km.dk

Migrant- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen
Apostelkirken
33 22 02 37
nne@km.dk

Præst for færinger

Borgny Brünings-Hansen
Den færøske menighed
51 35 51 90 
bbh@km.dk

Studenterpræster på videregående uddannelser

Uddannelser på Frederiksberg, f.eks. Copenhagen Business School og Metropol

Charlotte Cappi Grunnet
30 30 64 94
ccg@km.dk

Søren Kjær Bruun
30 30 31 95
skbr@km.dk

Københavns Universitet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Nicolai Halvorsen 
28 75 70 94
praest@sund.ku.dk

Det Humanistiske Fakultet

Inger Lundager
40 14 64 26
ilk@km.dk

Det Juridiske, Samfundsfaglige og Teologiske Fakultet

Camilla Just Aggersbjerg
51 41 10 50
caag@km.dk

Døvepræster

De Døves Kirke på Frederiksberg

Lise Lotte Kjær
Teksttelefon: 44534236
Alm.telefon: 44534222
Fax: 44 53 42 33
Mobil og videomobiltlf.: 31799957 
llk@km.dk

Marie-Louise Bork Winther
Teksttelefon: 33262199
Fax: 33242199
Mobil: 30222119
mlbw@km.dk

Præst for hørehæmmede

Peter Bjørn Hansen
Tlf.: 38331161/mobil: 21287182
peha@km.dk

Ungepræster

Therese Møller
uKirke på Vesterbro
29 61 85 52
therese@ukirke.dk

Nicolaj Stubbe Hørlyck
Brorsons Kirke
50 21 91 70
praest@brorsons.dk

Præst for børn med særlige udfordringer

Erik Hviid Larsen
Bethlehemskirken
28 56 62 33
andenpraest@bethlehemskirken.dk

Præst i Folkekirkens Skoletjeneste

Helle Krogh Madsen
Frederiksberg Kirke
33 66 73 67
fskf@folkekirken.dk

Gadepræster

Liane Zimsen Dambo
Vesterbro Sogn
23 42 02 52
Rild@km.dk

Natkirkepræst Anne Edmond Pedersen
Trinitatis Natkirke
30 29 93 24
ae@rundetaarn.dk

Natkirkepræster

Natkirken i Vor Frue Kirke

Signe Malene Berg
61 61 62 29 
pastorberg@domkirken.dk

Christian Monrad
61 61 62 30
christian@domkirken.dk

Natkirken på Strøget/Helligaandskirken

Jens Biegel-Fogh
24 65 62 98
jens@helligaandskirken.dk

Natkirken i Vor Frelsers Kirke

Susanne Møller Olsen
40 42 94 90
smo@km.dk

Værnsprovster og -præster

Hærprovst

Thomas Hansen Beck (præst ved Kastelskirken)
72 81 17 07/41 32 02 07
thb@km.dk

Fungerende orlogsprovst

Leif Holmstrøm (flyverprovst i Viborg Domkirke)
24 94 13 60
leh@km.dk

Præster i hæren

Stefan Lamhauge (præst ved Nathanaels Kirke)
40 18 08 38
stha@km.dk

Áki Kristoffer Nielsen (præst i Olsker Sogn på Bornholm)
56 48 04 28
​kkni@km.dk

Stine Munch (præst ved Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke)
24 43 48 27
stm@km.dk

Ulla Skou (præst ved Sankt Nicolai Kirke i Rønne på Bornholm)
56 95 30 95
usr@km.dk

Signe Danielsen (præst ved Sankt Markus Kirke)
33 21 02 56
sid@km.dk

Marie-Louise Bork Winther (Præst i Døves Kirke på Frederiksberg og Sjælland)
30 22 21 99
mlbw@km.dk

Præster i Søværnet

Frank Bjørn Christensen (præst i Valby Sogn)
36 16 01 25
​fbc@km.dk

Bo Heikendorf Petersen (præst ved Filips Kirke på Amager)
32 59 90 36
​boh@km.dk

Peter Thyssen (præst ved Holmens Kirke)
33 36 13 73
thyssen@holmenskirke.dk

Jens Andreas Christensen (præst ved Hellig Kors Kirke på Nørrebro)
27 24 08 61
jeac@km.dk

Michael Aaskov Hemmingsen (præst i Esajas Kirke på Østerbro) 
61 15 05 30 
mih@km.dk

Lars Gustav Lindhart (præst i Frederiksberg Kirke)
33 21 87 21
lgl@km.dk