Om Københavns Stift
Funktionspræster
Bispegården i Nørregade 11

Præster med særlige opgaver 

En række præster i København Stift har særlige opgaver og funktioner.

De kan f.eks. været tilknyttet institutioner som hospitaler, videregående uddannelser eller fængsler. 

Nogle af præsterne udfører opgaverne i forbindelse med deres arbejde som sognepræster, mens andre kun beskæftiger sig med deres særområde. De betegnes også som funktionspræster.

Arbejdet kan også bestå i at have fokus på særlige grupper og områder, som f.eks. unge eller etniske minoriteter.

Listen over funktionspræster i Københavns Stift er opdateret i oktober 2019.

 

Hospitalspræster, sygehuspræster og hospicepræst

Rigshospitalet

Christian Juul Busch
35 45 48 28
christian.busch@regionh.dk

Lotte Mørk
35 45 48 03
lotte.moerk@regionh.dk

Maria Baastrup Jørgensen
35 45 48 27
Maria.baastrup.joergensen@regionh.dk

Opstår der akut behov for kontakt til præsterne udenfor kontortid mellem 9-15, aften eller weekend, er det muligt at træffe en præst på følgende tilkaldenummer 35455533.

Amager Hospital

Julie Ragn Jensen
Tlf.: 50511586
ajrj@km.dk
Web

Desirée Anastasia Pi Risum
Tlf.: 30462040 
dr@km.dk
Web

Bispebjerg Hospital

Birgitte Bjørn Stimpel
Tlf.: 29102797
bbst@km.dk
Web

Iben Palle Hansen
Tlf.: 29441940
iph@km.dk
Web

Sven Rune Havsteen
srh@km.dk

Bornholms Hospital

Henriette Ry Nielsen
Tlf.: 29127274
hern@km.dk
Web

Frederiksberg Hospital

Birgitte Bjørn Stimpel
Tlf.: 29102797
bbst@km.dk
Web

Diakonissestiftelsens hospice på Frederiksberg

Charlotte Clante
Tlf.: 38384969
cc@km.dk
Web

 

Fængselspræster

Vestre Fængsel

Erik Adrian
Tlf.: 72555392
erik.adrian@kriminalforsorgen.dk

Peter Walin
Tlf.: 33550390
Peter.walin@kriminalforsorgen.dk

Susanne Christiansen
Tlf.: 72555395
susanne.christiansen@kriminalforsorgen.dk

 

Præster på plejehjem

Sølund på Nørrebro

Jeppe Carsce Nissen
Tlf.: 23230348
jcni@km.dk
Web

De Gamles By på Nørrebro

Birger Bavnhøj
Tlf.: 21351215
bba@km.dk
Web

Rønnebo, Birkebo og Egebo i Husumvold Sogn

Frederik Teglberg Damm
Tlf: 21246754
ftd@km.dk
Web

 

Præster, der arbejder med indvandrere, flygtninge og migranter

Flygtninge- og indvandrerpræst Jens Lind Andersen
Mødestedet Amager
Tlf.: 23602557
jelb@km.dk
Web

Flygtninge- og indvandrerpræst Ellen Margrethe Gylling
Nathanaels Kirke
Tlf.:  39405004
eg@km.dk
Web

Migrant- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen
Apostelkirken
Tlf.: 33220237
nne@km.dk
Web

 

Præst for færinger

Borgny Brünings-Hansen
Den færøske menighed
Tlf.: 51355190 
bbh@km.dk
Web

 

Studenterpræster på videregående uddannelser

Uddannelser på Frederiksberg, f.eks. Copenhagen Business School og Metropol

Charlotte Cappi Grunnet
Tlf: 30306494
ccg@km.dk
Web

Søren Kjær Bruun
Tlf.:30303195
skbr@km.dk
Web

Københavns Universitet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Nicolai Halvorsen 
Tlf.: 28757094
praest@sund.ku.dk
Web

Det Humanistiske Fakultet

Inger Lundager
Tlf.: 40146426
ilk@km.dk
Web

Det Juridiske, Samfundsfaglige og Teologiske Fakultet

Camilla Just Aggersbjerg
Tlf.: 51411050
caag@km.dk
Web

 

Døvepræster

De Døves Kirke på Frederiksberg

Lise Lotte Kjær
Teksttelefon: 44534236
Alm.telefon: 44534222
Fax: 44 53 42 33
Mobil og videomobiltlf.: 31799957 
llk@km.dk
Web

Marie-Louise Bork Winther
Teksttelefon: 33262199
Fax: 33242199
Mobil: 30222119
mlbw@km.dk
Web

Præst for hørehæmmede

Peter Bjørn Hansen
Tlf.: 38331161/mobil: 21287182
peha@km.dk
Web

 

Ungepræster

Therese Møller
uKirke på Vesterbro
Tlf.: 29618552
therese@ukirke.dk
Web

Nicolaj Stubbe Hørlyck
Brorsons Kirke
Tlf.: 50219170
praest@brorsons.dk
Web

 

Præst for børn med særlige udfordringer

Erik Hviid Larsen
Bethlehemskirken
Tlf.: 28566233
andenpraest@bethlehemskirken.dk
Web

 

Præst i Folkekirkens Skoletjeneste

Helle Krogh Madsen
Frederiksberg Kirke
Tlf.: 33667367
fskf@folkekirken.dk
Web

 

Gadepræster

Liane Zimsen Dambo
Vesterbro Sogn
Tlf.: 23420252
Rild@km.dk
Web

Natkirkepræst Anne Edmond Pedersen
Trinitatis Natkirke
Tlf.: 30299324
ae@rundetaarn.dk
Web

 

Natkirkepræster

Natkirken i Vor Frue Kirke

Signe Malene Berg
Tlf.: 61616229 
pastorberg@domkirken.dk
Web

Christian Monrad
Tlf.: 61616230
christian@domkirken.dk
Web

Natkirken på Strøget/Helligaandskirken

Jens Biegel-Fogh
Tlf.: 24656298
jens@helligaandskirken.dk
Web

Natkirken i Vor Frelsers Kirke

Susanne Møller Olsen
Tlf.: 40429490
smo@km.dk
Web

 

Værnsprovster og -præster

Hærprovst

Thomas Hansen Beck (præst ved Kastelskirken)
Tlf.: 72811707/41320207
thb@km.dk
Web

Fungerende orlogsprovst

Leif Holmstrøm (flyverprovst i Viborg Domkirke)
Tlf.: 24941360
leh@km.dk
 

Præster i hæren

Stefan Lamhauge (præst ved Nathanaels Kirke)
Tlf.: 40180838
stha@km.dk
Web

Áki Kristoffer Nielsen (præst i Olsker Sogn på Bornholm)
Tlf.: 56480428
​kkni@km.dk
Web

Stine Munch (præst ved Vor Frue Kirke - Københavns Domkirke)
Tlf.: 24434827
stm@km.dk
Web

Ulla Skou (præst ved Sankt Nicolai Kirke i Rønne på Bornholm)
Tlf.: 56953095
usr@km.dk
Web

Signe Danielsen (præst ved Sankt Markus Kirke)
Tlf.: 33210256
sid@km.dk
Web

Marie-Louise Bork Winther (Præst i Døves Kirke på Frederiksberg og Sjælland)
Tlf.: 30222199
mlbw@km.dk
Web

Præster i Søværnet

Frank Bjørn Christensen (præst i Valby Sogn)
Tlf.: 36160125
​fbc@km.dk
Web

Bo Heikendorf Petersen (præst ved Filips Kirke på Amager)
Tlf.: 32599036
​boh@km.dk
Web

Peter Thyssen (præst ved Holmens Kirke)
Tlf.: 33361373
thyssen@holmenskirke.dk
Web

Jens Andreas Christensen (præst ved Hellig Kors Kirke på Nørrebro)
Tlf.: 27240861
jeac@km.dk
Web

Michael Aaskov Hemmingsen (præst i Esajas Kirke på Østerbro) 
Tlf.: 61150530 
mih@km.dk
Web

Lars Gustav Lindhart (præst i Frederiksberg Kirke)
Tlf.: 33218721
lgl@km.dk 
Web