Om Københavns Stift
Stiftsudvalg

Stiftsudvalg

Stiftsudvalgene nedsættes af Stiftsrådet og løser opgaver inden for stiftet.

Udvalgenes drift og projekter finansieres af Stiftsrådet. Udvalgene ansøger skriftligt om midler, administrerer de tildelte midler og aflægger regnskab for, hvordan midlerne er brugt. 

Læs mere om deres udvalgenes organisation og arbejde: