Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Børn i Kirken

Stiftsudvalget for Børn i Kirken

Udvalget vil bidrage til, at der på tværs af stiftet er målrettede kirkelige tilbud af høj kvalitet til de forskellige aldersgrupper af børn og deres familier. Det vil understøtte udvikling af kirkens børnearbejde, så det opleves spændende, udviklende og relevant for børnene og deres familier, og børnene oplever sig delagtiggjort og opnår medejerskab til kirken. 

Medlemmer

 • Pia Mi Ran Poulsen (formand, pmp@km.dk)
 • Annette Molin Brautsch
 • Lisbet Müller
 • Malene Flensborg
 • Anne-Katrine Odgaard
 • Jens Refslund Poulsen
 • Nicole Kruckenberg Breum

Udvalget har til opgave, at: 

 • Kvalitetsudvikle kirkernes børnearbejde (0-16 år) på tværs af stiftet – med udgangspunkt i stiftsrådets målsætning.
 • Forestå religionspædagogisk udviklingsarbejde i tæt samarbejde med den religionspædagogiske konsulent, herunder konfirmandundervisningen blandt andet i forbindelse med NY PRÆST.
 • Udbyde kurser og netværksdage for alle folkekirkens ansatte på tværs af faggrænser.
 • Tilbyde sparring om arbejdet med børn i kirken, som sognekirkerne kan trække på, hvis de har brug for hjælp til at udvikle deres børneaktiviteter og bygge et børneliv op i deres kirke.
 • Vedligeholde hjemmeside, facebooknetværk og materialesamling på www.boernikirken.dk i samarbejde med webmaster/POK.
 • Øge kendskabet til arbejde med børn og børnefamilier internt i folkekirken og bidrage til at menighedsråd og ansatte i større grad prioriterer arbejdet.
 • I samarbejde med POK arbejde med at gøre det let at finde relevante aktiviteter for børn og børnefamilier på tværs af sognegrænserne i stiftet.
 • Arbejde med at etablere en Børnenes Katedral
 • Samarbejde med interesserede menighedsråd om udvikling af kirkernes børnearbejde. Sidstnævnte kan eksempelvis være en to-årig forsøgsperiode med børnegudstjeneste/liturgisk laboratorium hver søndag. Et projekt, der faciliteres og gennemføres af den religionspædagogiske konsulent i diverse samarbejder internt og eksternt og med dertilhørende økonomisk støtte.
 • Afsøge mulighederne for samarbejde og samskabelse med relevante aktører som museer, teatre for at øge kvaliteten i og bevidstheden om kirkernes børnearbejde.
 • Afsøge mulighederne for forskningsmæssig kvalificering af børnearbejdet, f.eks. gennem et ph.d.-projekt.

Begivenheder 

Udvalget for Børn i Kirken afholder løbende forskellige arrangementer. Find en oversigt under interne kurser.