Stiftsudvalg
Efteruddannelsen i Københavns Stift

Efteruddannelsen i Københavns Stift

Begivenheder

Stiftskonvent

14.-16 juni: Rigtige mennesker om løgn, sandhed og et samfund i forandring

Læs invitation og programmet ved at klikke her
 

TEOL-DAGE i Københavns Stift

Læs kataloget for TEOL-dage i Københavns Stift ved at klikke på dette link

 • AFLYST 30. marts 2021 kl. 10.00-11.45 AFLYST
  Omgang med historien v. Forlægger, Gyldendal, Johannes Riis 
  “Vergangenheitsbewältigung” har vi vel hidtil mest betragtet som et tysk anliggende; men med ikke mindst de identitetspolitiske strømninger, der i de seneste år har gjort sig gældende overalt i den vestlige verden, har begrebet fået en mere omfattende 
  betydning. 
  Også her i landet er der bestræbelser i gang for at få ryddet op i historien og få den bragt i overensstemmelse med vores egen tids forestillinger og idealer. Så den ikke virker så forstyrrende og udfordrende på os? Så vi lettere kan være i fred for den? Under alle omstændigheder: Manøvrerne kan ikke undgå at få følger, bl.a. for forståelsen af vores egen placering i historien. 
  Tilmelding senest 23/3 2021 til pnc@km.dk
 • 12. oktober 2021 kl. 10.00-11.45 
  Tyskland aktuelt og historisk  v. Professor em., Copenhagen Business School, Per Øhrgaard 
  I 1969 skrev Jørgen Knudsen bogen “DDR – vort ukendte naboland” og mente vel, at Vesttyskland var vort kendte naboland. I dag er man fristet til at kalde det samlede Tyskland et ukendt naboland. Kendskabet til det tyske sprog er ved at forsvinde i Danmark, selv akademikere synes ikke at være i stand til at læse endsige skrive på tysk længere. 
  Vores viden om Tyskland bliver mere og mere andenhånds. Med tabet af den direkte kontakt forsvinder en stor del af danmarkshistorien – men også vort blik på den aktuelle verden indsnævres. Hvad der i dag markedsføres som “internationalisering” ligner mere en provinsialisering. 
  Per Øhrgaard, professor em., dr.phil. fortæller om udvalgte aspekter af Tyskland og det tyske – aktuelt og historisk. Foruden kulturen, vil Per Øhrgaard også tale om Tyskland som et mere stabilt retssamfund end vort eget, med mere udstrakte rettigheder til et parlamentarisk mindretal, om kirkernes stilling m.m. 
  Tilmelding senest 6/10 2021 til pnc@km.dk
 • 10. november 2021 kl. 10.00-11.45 
  Min inspiration v. Billedkunstner Jesper Christiansen 
  Foredraget tager udgangspunkt i to af Jesper Christiansens tidligere serier af Virginia Woolf malerier fra 2014 og Dantes Paradis malerier fra 2016 og kulminerer i altertavlen i Paris 2019. 
  Jesper Christiansen fortæller helt konkret om, hvordan han bruger tekster i en malerisk sammenhæng, og hvordan BS. Ingemann blev omdrejningspunktet for arbejdet med altertavlen til Frederikskirken i Paris. 
  Tilmelding senest 4/11 2021 til pnc@km.dk

Udvalgets opgave

Udvalget varetager lokal efteruddannelse af stiftets præster blandt andet i form af workshops, kurser og konferencer.

Stiftspræst for efteruddannelse

Pia Nordin Christensen, sognepræst Frederiksberg sogn
Pile Allé 3, 1. tv., 2000 Frederiksberg.
Tlf. 33253353 / e-mail: pnc@km.dk

Medlemmer

 • Formand: Finn Vejlgaard, provst i Valby-Vanløse Provsti (formand), e-mail: fv@km.dk
 • Jonas Lucas Christy, sognepræst ved Lindevang Kirke
 • Lotte Blicher Mørk, hospitalspræst på Rigshospitalet
 • Finn Damgaard, sognepræst ved Vor Frelsers Kirke
 • ​Inge Lise Løkkegaard, sognepræst ved Grundtvigs Kirke

Formål

Udvalgets formål er på stiftsplan at styrke præsternes faglige kompetencer.

 • Udvalget varetager den lokale efteruddannelse af primært præster i Københavns Stift. Det sker i form af kurser, workshop og konferencer.
 • Stiftspræsten tilrettelægger teol-dagene i samarbejde med biskoppen.
 • Større kurser og konferencer søges tilrettelagt i samarbejde med nabostifterne.
 • Stiftspræsten medvirker ved tilrettelæggelse af det årlige stiftspræstekursus.
 • Stiftets tilbud om supervision administreres af stiftspræsten.