Stiftsudvalg
Efteruddannelsen i Københavns Stift

Efteruddannelsen i Københavns Stift


Begivenheder


Udvalgets opgave

Udvalget varetager lokal efteruddannelse af stiftets præster blandt andet i form af workshops, kurser og konferencer.

Stiftspræst for efteruddannelse

Pia Nordin Christensen, sognepræst Frederiksberg sogn
Pile Allé 3, 1. tv., 2000 Frederiksberg.
Tlf. 33253353 / e-mail: pnc@km.dk

Medlemmer

  • Formand: Finn Vejlgaard, provst i Valby-Vanløse Provsti (formand), e-mail: fv@km.dk
  • Jonas Lucas Christy, sognepræst ved Lindevang Kirke
  • Lotte Blicher Mørk, hospitalspræst på Rigshospitalet
  • Finn Damgaard, sognepræst ved Vor Frelsers Kirke
  • ​Inge Lise Løkkegaard, sognepræst ved Grundtvigs Kirke

Formål

Udvalgets formål er på stiftsplan at styrke præsternes faglige kompetencer.

  • Udvalget varetager den lokale efteruddannelse af primært præster i Københavns Stift. Det sker i form af kurser, workshop og konferencer.
  • Stiftspræsten tilrettelægger teol-dagene i samarbejde med biskoppen.
  • Større kurser og konferencer søges tilrettelagt i samarbejde med nabostifterne.
  • Stiftspræsten medvirker ved tilrettelæggelse af det årlige stiftspræstekursus.
  • Stiftets tilbud om supervision administreres af stiftspræsten.